Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Videoklipp om grovfoder till häst

De videoklipp som presenterats på grovfodertillhast.se finns samlade här!

 


Hästen är en fantastisk grovtarmsjäsare! Här berättar AgrD Sara Muhonen om hästens tarmkanal och hur man ska tänka när man väljer vallfoder till sin häst.

 

 


Det går att snabbt bestämma torrsubstanshalten (ts) i gräs med mikrovågsugnen genom torkning, men var försiktig då det lätt börjar brinna! Dela därför upp torkningen i kortare intervaller. De speciella fibertallrikarna (från Ekolag.se) minskar brandrisken och effektiviserar torkningen. Provet ska vara korthackat och det räcker med 10,0 g, men ett så litet prov måste tas ut och blandas med omsorg för att bli representativt. Vågen måste ha minst 0,1 g i upplösning (kan köpas; 460 kr från Ekolag.se).

Gör så här: Blanda provet i en plastpåse med luft i, som i videon ovan. Väg upp 10,0 g på ett vanligt hushållspapper på tarerad vågskål (tryck på Tara eller T för att nollställa vågen), sprid sedan ut gräset, placera på fibertallriken och sätt in i mikrovågsugnen. Kör på full effekt i 30 sekunder. Väg ut provet och upprepa 30 s-intervaller i mikrovågsugnen tills vikten inte ändrar sig mer än 0,2 g. Lämna aldrig mikron när den är igång! I videons exempel stannar vikten på 3,3 g, vilket erfarenhetsmässigt motsvarar 32 %.

 

 


Det är viktigt att analysera sitt grovfoder för att veta näringsinnehåll och torrsubstanshalt. Balat grovfoder och även inplastade balar kan enkelt provtas med ett borrprov. Här visas STICKIT 2 (från Ekolag AB) som drivs av batteriborrmaskin via en adapter. Eftersom näringsinnehåll och ts-halt kan variera från bal till bal bör prover tas ur flera balar, vid stora partier är det bra att provta minst 10 balar. Täck hålen efter borrprovet noggrant med ensilagetejp (lagningstejp). Vid provtagning för hygienanalys är det viktigt att rengöra borren för att undvika kontaminering mellan olika grovfoderpartier.

 

 


Våren är här, det blir varmare och varmare. Då är det viktigt att tänka på att rensa upp nedtrampat foder i hagen, mikroorganismer kan börja växa där och vi vill inte att hästarna får i sig det.

 

 


Så här i slutet på betessäsongen kan man behöva stödutfodra på betet. Det är extra viktigt för hästar med höga energi- och proteinbehov, som lakterande ston, växande unghästar och högpresterande hästar.

 

 


Den här grafen visar olika vallars protein- och fiberinnehåll över tid, se veckorna ticka på längst ner. Vallars näringsinnehåll är inte konstant utan förändras allt eftersom gräset växer, proteininnehållet minskar och fiberandelen ökar.

 

 


Den här grafen visar olika vallars energi- och fiberinnehåll över tid, se veckorna ticka på längst ner. Vallars näringsinnehåll är inte konstant utan förändras allt eftersom gräset växer, energiinnehållet minskar och fiberandelen ökar.