Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Om Grovfoder Till Häst

Vi som jobbar med den här hemsidan är Trioplast AB och Sara Muhonen:

Trioplast logga nyTrioplast är en Svensk industrigrupp med 1 300 anställda och en omsättning på ca 4 miljarder SEK. Trioplast är en av Europas ledande aktörer inom kreativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyetenfilm. Trioplast utvecklar, tillverkar och distribuerar filmer och förpackningsmaterial för användning inom industri, jordbruk, odling, hygien och operationssjukvård, bygg, energi och avfallshantering för att nämna några områden. Inom applikationsområdet jordbruk är vårat mål att öka effektiviteten och lönsamheten samt minimera inverkan på miljön för jordbrukare och entreprenörer som arbetar med våra produkter och lösningar. Användare av våra produkter för lagring av värdefullt högkvalitativt foder kan vara lugnt förvissade att vi aldrig kompromissar med kvalitet för dina värden är viktiga för oss. För mer information om Trioplast och våra produkter besök oss gärna på www.trioplast.com

sarahästDen som skriver texter och reportage på GrovfoderTillHäst är Sara Muhonen som är agronomie doktor i Husdjursvetenskap och disputerade vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med avhandlingen ‘Metabolism and Hindgut Ecosystem in Forage Fed Sedentary and Athletic Horses’. Efter avhandlingsarbetet har hon forskat vid USC Nutrition du Cheval Athlète – AgroSup Dijon – INRA, Frankrike. Numera driver hon företaget Hästforsk AB. Sara är även författare till boken ’Grovfoder till häst – för hälsa och prestation’. Mer info om Sara finns här!

grovfodertillhast.se strävar efter att ha korrekt och uppdaterad information och kan inte garantera att innehållet är fullständigt uppdaterat vid var tid. Materialet på grovfodertillhast.se varken kan eller ska ersätta en professionell konsultation såsom ett veterinärbesök eller individuell foderrådgivning. grovfodertillhast.se och dess samarbetspartners ansvarar inte för ekonomisk skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå genom användning av information på grovfodertillhast.se