Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Grovfoderintag hos tvååriga travhästar i träning

Posted by on dec 16, 2018 in Beteende, Hälsa, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Grovfoderintag hos tvååriga travhästar i träning

I en svensk studie har grovfoderintaget undersökts hos 13 tvååriga travhästar i hård träning. Grovfodret var en andraskörd gräshösilage med 63 % torrsubstans (ts), 10,8 MJ omsättbar energi/kg ts och 14 % råprotein. Grovfodret kompletterades med 150 g mineralfoder, 250 g lusernpellets och 100 g betfor. Hästarna tränades 2-3 gånger i veckan, hälften av gångerna i backig terräng (7 km) och andra hälften kördes dubbla heat (1100-1600 m, ca 10 m/s (1,40-tempo)) på travbana. De hade även 8 timmars utevistelse per dag tillsammans i hage med fri tillgång på grovfoder och vatten. Hästarna var redan anpassade till fri tillgång på grovfodret innan mätningarna började. Grovfoderintaget mättes i två omgångar (perioder) under tre dagar i följd med 50 dagar emellan. De dagar då grovfoderintaget mättes stod hästarna inne i boxar och motionerades 1 timme per dag. Grovfodret gavs i stora...

Read More

Tillväxt, träning och hälsa hos åringar på bara grovfoder

Posted by on nov 30, 2018 in Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Tillväxt, träning och hälsa hos åringar på bara grovfoder

I en svensk studie har tillväxt, svar på träning och hälsa undersökts hos 16 ettåriga travhästar som utfodrades med bara grovfoder. Grovfodret var gräshösilage med > 55 % torrsubstans (ts), > 11,5 MJ omsättbar energi/kg ts och > 13 % råprotein. Grovfodret kompletterades med 1 kg lusernpellets, 100 g betfor och mineraler. Studien pågick under augusti till december 2010 och hästarna var mellan 400 och 518 dagar gamla vid studiens början. Hästarna tillbringade största delen av dagarna tillsammans ute i en stor hage med fri tillgång på grovfoder. Träningen började i september med inkörning, inom 5 veckor kunde alla hästarna trava för vagn i lugnt tempo (~ 3,7 m/s) i 3 km på rundbana 4 dagar i veckan. Under vecka 7-9 travade hästarna 5 km 4 dagar per vecka i samma lugna tempo. Vecka 10-17 tränades hästarna fortfarande 4...

Read More

Tillväxt och skelettutveckling hos ettåringar

Posted by on jan 29, 2016 in Hälsa, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Tillväxt och skelettutveckling hos ettåringar

I en amerikansk studie vid University of Florida undersöktes tillväxten och skelettutvecklingen hos ettåringar som utfodrades med två olika grovfoder, lusern (Medicago sativa) och coastal bermudagräs (Cynodon dactylon) även kallat hundtandsgräs. 8 fullblod och 7 quarterhästar, 346 ± 8 dagar gamla, användes i den här studien och de lottades (inom ras) i två grupper. Den ena gruppen fick lusernhö + kraftfoder och den andra gruppen fick coastal bermudagräs + kraftfoder (samma kraftfoder på båda foderstaterna). Lusernfoderstaten innebar ett högre dagligt intag av råprotein, lysin och kalcium än coastal bermudafoderstaten; råprotein: 1320g vs. 896 g, lysin: 59,5 g vs. 37,1 g, kalcium: 75,4 g vs. 48,7 g. De ettåringar som fick lusernfoderstaten ökade i vikt med 0,80 kg per dag, medan de ettåringar som fick coastal bermudafoderstaten ökade med 0,64 kg per dag vilket var signifikant lägre. Efter 112 dagar...

Read More

Storegårdens islandshästar

Posted by on jan 15, 2016 in Beteende, Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Storegårdens islandshästar

Här kommer ett nytt reportage om Storegården där Maria Vemdal föder upp islandshästar sedan 10 år tillbaka. Läs om hur Maria resonerar kring utfodring, grovfoderproduktion, avel, hästhållning och skolning av unghästar. Ni hittar reportaget här! Sara Muhonen,...

Read More

Kallt väder ökar grovfoderbehovet

Posted by on dec 15, 2015 in Hälsa, Tarmflora, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Kallt väder ökar grovfoderbehovet

Hästen är ett varmblodigt djur som reglerar sin kroppstemperatur. När hästen befinner sig inom det temperaturintervall där den inte behöver göra sig av med överskottsvärme eller producera extra värme kallas att hästen befinner sig i sin termoneutrala zon. Den nedre kritiska temperaturen är den nedre gränsen för den termoneutrala zonen där den metaboliska värmeproduktionen ökar för att hästen ska kunna bibehålla kroppstemperaturen. Den övre kritiska temperaturen är den övre gränsen för den termoneutrala zonen där evaporationen (avdunstning av vatten från huden) måste öka för att minska hästens kroppstemperatur. Den termoneutrala zonen och den nedre kritiska temperaturen för hästar varierar med ålder, hull, ras, årstid, klimat och framförallt energiintag. Ett högt energiintag ökar den metaboliska värmeproduktionen och sänker därmed den nedre kritiska temperaturen. Studier har visat att ettåriga hästar med fri tillgång på foder hade en beräknad nedre kritisk temperatur...

Read More

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak

Posted by on aug 30, 2013 in Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Grovfoder och grovfoder är inte samma sak

Allteftersom gräs växer förändras näringsinnehållet, späda grässtrån i början av sommaren är näringsrikare än grövre grässtrån som vuxit ett tag. Gräs är uppbyggt av växtceller och växtcellernas cellvägg består av cellulosafibrer, hemicellulosa, pektiner och cellväggsprotein. Cellväggen kan vara mer eller mindre lignifierad (förvedad) och ju senare i utvecklingsstadiet, dvs. ju längre gräset vuxit, en växt är desto mer lignifierad är den och växtens smältbarhet minskar. När smältbarheten minskar så minskar också grovfodrets näringsvärde. Därför är tidigt skördat grovfoder näringsrikt med högre innehåll av omsättbar energi och smältbart råprotein och ju senare skörden tas desto näringsfattigare blir grovfodret. Se rörliga grafer här! Grovfodrets innehåll av smältbart råprotein beror även på om, hur och när vallen gödslats. Eftersom vi har så många olika typer av hästar som rör sig och arbetar olika mycket, växer, är digivande osv. har de också olika...

Read More

Unikt grovfoderprojekt med unghästar på Wången

Posted by on feb 23, 2012 in Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Unikt grovfoderprojekt med unghästar på Wången

Att bara utfodra med högkvalitativt grovfoder och inget kraftfoder undersöks i en studie med 16 unghästar på Wången. Unghästprojektet är ett samarbete mellan Wången och Sveriges Lantbruksuniversitet och ska kartlägga hur utfodring och träningsdos påverkar travhästens hälsa och prestation. Läs om projektet och titta på video här i ett reportage i Östersunds-Posten. Sara Muhonen, AgrD...

Read More