Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. Båda foderstaterna utfodrades i perioder om 29 dagar och i slutet av varje period genomfördes arbetstester på rullmatta. De standardiserade arbetstesten på rullmatta bestod av först en uppvärmningsfas och sedan en andra fas med stegvis ökad...

Read More

Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Posted by on dec 16, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Grovfodrets råproteininnehåll och hästens kväveomsättning och vätskeintag

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien har påverkan på kväveomsättning och vätskeintag hos travhästar i träning undersökts vid utfodring av två tidigt skördade gräsensilage med högt energiinnehåll (>11 MJ/kg ts). Det ena grovfodret hade ett högt råproteininnehåll (16,6 %) som resulterade i ett överskottsintag av protein och det andra tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein (12,5 %). Proteiner är uppbyggda av aminosyror som innehåller grundämnet kväve, ett överskott av kväve kan inte lagras i kroppen utan måste utsöndras. Högproteinfoderstaten innebar ett råproteinintag motsvarande 160 % av behovet och resulterade i en större kväveutsöndring via urin och träck (Tabell 1). Även koncentrationen av urea i blodplasman var högre när hästarna åt högproteinensilaget vilket tyder på ett ökat upptag av...

Read More

Hästars syra-basbalans

Posted by on sep 15, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hästars syra-basbalans

Hästar är herbivorer (gräsätare) och därför har de också ett överskott av bas och utsöndrar en alkalisk urin (högt pH-värde) som har en hög koncentration av bikarbonat. Detta beror på att gräs innehåller anjoner som äppelsyra, akonitsyra och citronsyra i form av kalium-, kalcium- och magnesiumsalter. När anjonerna oxideras avlägsnas vätejoner och bikarbonatjoner ackumuleras. När hästen utför medelhårt till hårt arbete sker en försurning av muskler och blod, pH-värdet sjunker, med muskeltrötthet som följd. Dessa syra-basförändringar i arbetande muskler och blod under medelhårt till hårt arbete kommer av den anaeroba metabolism som sker i kontraherande muskelceller. Mjölksyra (laktat) och vätejoner är de försurande slutprodukterna av muskelcellernas anaeroba metabolism. Att analysera koncentrationen av mjölksyra och att mäta pH-värdet i hästens blod och muskler vid arbete och återhämtning är de vanligaste sätten att fastställa graden av försurning i hästens kropp. En...

Read More

Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

Posted by on aug 31, 2016 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med hösilage (68 % ts, 0,2 % mjölksyra, pH 5,8) och ensilage (41 % ts, 3 % mjölksyra, pH 4,8). Fodren skördades samma dag från samma vall och hade ett högt energiinnehåll (11,3-11,4 MJ/kg ts). Foderstaterna bestod till största delen av grovfodren men kompletterades med betfor (20 % av energiintaget), mineraler och salt. Tre hästar började på ensilagefoderstaten och tre på hösilagefoderstaten och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete på rundbana med 4 stycken 1000-metersintervaller (genomsnittliga km-tider: 1:a 1,35; 2:a 1,29; 3:e 1,26 och 4:e 1,23) med 5 minuters skritt emellan. Provtagningar gjordes före, under och efter arbetet. Dessutom körde samma kusk samma häst i båda testen...

Read More