Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Tillgång till grovfoder i hagen bra för dräktighetsprocenten

Posted by on mar 31, 2018 in Beteende, Hälsa, Sto & föl, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Tillgång till grovfoder i hagen bra för dräktighetsprocenten

Att hästar har både näringsmässigt och mentalt ett stort behov av att få äta grovfoder är välkänt och att vara utan tillgång på grovfoder under längre perioder kan innebära allvarlig stress. Hos fölston kan stress ha negativa effekter på brunst och dräktighet. I den här studien delades 100 arabston slumpvis in i två grupper där den ena gruppen fick tillgång till grovfoder och den andra gruppen inte fick tillgång till grovfoder i hagen under dagen. De två grupperna gick i lika stora hagar med tillgång till vatten från klockan nio på morgonen till klockan tre på eftermiddagen. Alla stona stod på box under natten och de ston som inte fick grovfoder i hagen under dagen fick större giva under natten så att alla stona i båda grupperna hade totalt sett lika stort grovfoderintag. Under studiens gång betäcktes alla ston....

Read More

Rätt grovfoder till växande föl

Posted by on maj 14, 2016 in Hälsa, Sto & föl, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Rätt grovfoder till växande föl

I en mindre studie med 8 avvanda fölungar, 4 hingstföl och 4 stoföl, av rasen varmblodig travhäst undersöktes fölens tillväxt vid utfodring med bara näringsrikt grovfoder och grovfoder med lägre näringsinnehåll kompletterat med kraftfoder (38 % kraftfoder av totalfoderstaten). Båda foderstaterna kompletterades med mineraler. Båda foderstaterna uppfyllde det önskade näringsinnehållet. Fölen var 161-244 dagar gamla och var efter fem olika hingstar, de delades in i två grupper med två ston och två hingstar i varje grupp. Den ena gruppen började med grovfoderfoderstaten för att efter 27 dagar byta till kraftfoderfoderstaten i ytterligare 27 dagar. Den andra gruppen började med kraftfoderfoderstaten för att sen byta till grovfoderfoderstaten. Av de 27 dagarna var de första 7 en övergångsperiod då fölen successivt bytte foderstat. Tabell 1 visar de två grovfodrens torrsubstanshalter (ts-halter) och näringsinnehåll. Kraftfodret bestod av havre och sojamjöl. Grovfoderfoderstaten resulterade...

Read More

Rätt grovfoder till sto och föl

Posted by on apr 30, 2016 in Hälsa, Sto & föl, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Rätt grovfoder till sto och föl

I en mindre studie med fyra ston med hingstföl av rasen varmblodig travhäst undersöktes stomjölken och fölens tillväxt vid utfodring med bara näringsrikt grovfoder (timotej, ängssvingel, rödklöver) och grovfoder (timotej, ängssvingel) med lägre näringsinnehåll kompletterat med kraftfoder. Båda foderstaterna kompletterades med mineraler. Båda foderstaterna uppfyllde det önskade näringsinnehållet. Stona delades in i två grupper med två ston med föl i varje grupp. Den ena gruppen började med grovfoderfoderstaten för att efter 27 dagar byta till kraftfoderfoderstaten i ytterligare 27 dagar. Den andra gruppen började med kraftfoderfoderstaten för att sen byta till grovfoderfoderstaten. Tabell 1 visar de två grovfodrens torrsubstanshalter (ts-halter) och näringsinnehåll. Kraftfodret bestod av havre och sojamjöl. Stonas medelvikt skiljde sig inte åt beroende på foderstat. På grovfoderfoderstaten var stonas procentuella grovfoderintag (ts) som mest 2,2 % av kroppsvikten (dubbelt så mycket som på kraftfoderstaten) och det fanns...

Read More

Foderstatens inverkan på stoets mjölk

Posted by on apr 15, 2016 in Hälsa, Sto & föl, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Foderstatens inverkan på stoets mjölk

I den här studien undersöktes inverkan på stomjölkens sammansättning när fölston utfodrades med en grovfoderfoderstat (95 % grovfoder: 5 % kraftfoder (soja, betmelass, mineraler)) jämfört med en kraftfoderfoderstat (50 % grovfoder: 50 % kraftfoder (korn, soja, betmelass, mineraler)). Tio ston i sina två första månader av laktationen, av de franska raserna Breton och Comtois, delades in i två grupper; 5 ston tilldelades grovfoderfoderstaten och 5 kraftfoderfoderstaten. I båda grupperna hade stona fri tillgång på grovfodret och för gruppen på kraftfoderfoderstaten justerades kraftfodergivan så att foderstaten alltid hade en 50:50 kvot på grovfoder:kraftfoder. Energi- och proteinbehoven uppfylldes på båda foderstaterna. Stona som utfodrades med grovfoderfoderstaten åt i genomsnitt 1,7 kg torrsubstans (ts) mer per dag än stona som utfodrades med kraftfoderfoderstaten och den individuella variationen i foderintag var mindre mellan stona på grovfoderfoderstaten. Det genomsnittliga energiintaget var dock högre för...

Read More