Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ge rätt grovfoder till rätt häst

Posted by on dec 30, 2018 in Beteende, Hälsa, Prestation, Tarmflora, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Ge rätt grovfoder till rätt häst

Grovfoder och grovfoder är inte samma sak. Hur bra hästen kan smälta grovfodret beror på grovfodrets fiberandel, dess cellväggsinnehåll. Cellväggen består av cellulosafibrer, hemicellulosa, pektiner och cellväggsprotein. Cellväggen kan vara mer eller mindre lignifierad och ju senare i utvecklingsstadiet en växt är desto mer lignifierad är cellväggen och växtens smältbarhet minskar. När smältbarheten minskar, minskar också fodrets näringsvärde. Ska de här två hästarna ha samma grovfoder? Tabell 1 visar resultat från en isländsk smältbarhetsstudie där fyra näraliggande vallar, som såtts in och gödslats lika, skördats vid fyra olika utvecklingsstadier. Resultaten visar hur smältbarheten för torrsubstans (ts), fiberfraktionerna NDF och ADF och råprotein i hösilage minskar ju senare fodret är skördat. Det innebär att hösilagens näringsvärde också minskar; innehållet av omsättbar energi och smältbart råprotein blir lägre. För att återgå till våra två hästar, så är det klart att de...

Read More

Tillväxt, träning och hälsa hos åringar på bara grovfoder

Posted by on nov 30, 2018 in Hälsa, Prestation, Unghäst, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Tillväxt, träning och hälsa hos åringar på bara grovfoder

I en svensk studie har tillväxt, svar på träning och hälsa undersökts hos 16 ettåriga travhästar som utfodrades med bara grovfoder. Grovfodret var gräshösilage med > 55 % torrsubstans (ts), > 11,5 MJ omsättbar energi/kg ts och > 13 % råprotein. Grovfodret kompletterades med 1 kg lusernpellets, 100 g betfor och mineraler. Studien pågick under augusti till december 2010 och hästarna var mellan 400 och 518 dagar gamla vid studiens början. Hästarna tillbringade största delen av dagarna tillsammans ute i en stor hage med fri tillgång på grovfoder. Träningen började i september med inkörning, inom 5 veckor kunde alla hästarna trava för vagn i lugnt tempo (~ 3,7 m/s) i 3 km på rundbana 4 dagar i veckan. Under vecka 7-9 travade hästarna 5 km 4 dagar per vecka i samma lugna tempo. Vecka 10-17 tränades hästarna fortfarande 4...

Read More

Att komplettera grovfoder med grovfoder

Posted by on aug 1, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Att komplettera grovfoder med grovfoder

Det går faktiskt bra att komplettera grovfoder med grovfoder! Detta kan vara riktigt användbart i stallar där man har hästar med olika energi- och proteinbehov. Man köper in ett ”basgrovfoder” som passar hästarna med lite lägre energi- och proteinbehov. Sedan kostar man på ett ”kompletteringsgrovfoder” med höga energi- och proteinvärden. Det går även att göra åt andra hållet, komplettera med halm för att kunna öka grovfodergivan med kg ts (torrsubstans) per dag och ändå hålla nere intaget av energi och protein. Det kan även vara användbart att räkna på detta sätt när man blir tvungen att kombinera olika grovfoderpartier. Här räknar vi två exempel, ett där vi kompletterar med ett energi- och proteinrikt grovfoder och ett där vi kompletterar med halm. Här är våra exempelhästar: Häst, 500 kg, normalfödd, gör hårt arbete Totalt energibehov per dag (underhåll + arbete)...

Read More

Mängden råprotein i grovfoder påverkar hästars insulinsvar

Posted by on feb 17, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Mängden råprotein i grovfoder påverkar hästars insulinsvar

Tidigt skördat grovfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll och det verkar som mängden råprotein (rp) i grovfoder kan påverka hästens insulinsvar efter utfodring. I den här studien fodrades 5 travhästar i träning med grovfoder med olika koncentrationer av socker (30-120 g/kg torrsubstans (ts)) och protein (63-107 g smb rp/kg ts). Utfodringen resulterade i ett högt dagligt rp-intag på > 180 g rp/100 kg kroppsvikt (180 g rp = 138 g smältbart rp) och i ett lägre dagligt rp-intag på ≤ 180 g rp/100 kg kroppsvikt men kunde även delas in i ett högt och ett lågt sockerintag (> eller ≤ 100 g/100 kg kroppsvikt). Grovfodren hade tillräckligt höga energivärden för att 6,4–9,5 kg ts per dag skulle ge ett dagligt energiintag på 19 MJ/100 kg kroppsvikt och inget kraftfoder behövdes. Grovfodren kompletterades med mineraler....

Read More

Ha koll på kvoten mellan protein och energi

Posted by on jan 31, 2018 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | 2 comments

I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och kan ges i relation till energibehovet. Då använder man kvoten gram smältbart råprotein per MJ (g smb rp/MJ). Vuxna hästar behöver minst 6 g smb rp/MJ för att täcka underhållsbehovet av protein. Om man till exempel köper ett grovfoder med lägre kvot än 6 g smb rp/MJ kan man behöva komplettera foderstaten med ett proteinfodermedel. Växande hästars proteinbehov är högre, 13 g smb rp/MJ från 3-4 månaders ålder och sedan minskar kvoten successivt ner till 6,5 g smb rp/MJ från 19-36 månaders ålder. Proteinbehovet för dräktighets- och digivningstillägg är 12 g smb rp/MJ. Studier har visat att travhästar i träning som fodrats med grovfoder med upp till kvoten 12 g smb rp/MJ uppvisade inga förändringar i hjärt- och andningsfrekvens, mjölksyra...

Read More

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Posted by on nov 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Simulerade travlopp på rundbana genomfördes både med 10 mil transport och utan transport. De två foderstaterna innebar ingen skillnad i kroppsvikt eller BCS (body condition score) men hästarna drack mer när de åt bara grovfoder. Koncentrationen av TPP (totala plasma proteiner) var lägre när hästarna åt bara grovfoder, vilket visar att hästarna bibehöll sin vätskebalans/plasmavolym bättre på grovfoderfoderstaten och detta har även observerats tidigare. En bibehållen plasmavolym är troligtvis till fördel när hästar ska prestera och i den här studien bibehöll hästarna sin plasmavolym...

Read More

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Posted by on okt 16, 2017 in Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Resultaten visar att när hästarna åt enbart det tidigt skördade hösilaget var proteiner (enzymer) involverade i den aeroba energimetabolismen i muskelcellernas mitokondrier uppreglerade. Även enzymkomplexet pyruvatdehydrogenas, som är ett nyckelenzym för hög aerob energiomsättning, var uppreglerat när hästarna stod på grovfoderfoderstaten. Uttrycket av proteiner som katalyserar oxidationen av lång-kedjiga fettsyror i mitokondrien var...

Read More

Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

Posted by on apr 30, 2017 in Hälsa, Prestation, Syra-basbalans, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Enbart grovfoder positivt för hästens prestation

I en svensk studie har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. Båda foderstaterna utfodrades i perioder om 29 dagar och i slutet av varje period genomfördes arbetstester på rullmatta. De standardiserade arbetstesten på rullmatta bestod av först en uppvärmningsfas och sedan en andra fas med stegvis ökad...

Read More

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Posted by on mar 15, 2017 in Beteende, Hälsa, Prestation, Vallfoder | Kommentarer inaktiverade för Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en foderstat med 50:50 hösilage (sen skörd):kraftfoder. Den tidiga och sena skörden hösilage kom från samma vall, kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag. Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete med 4 stycken 600-metersintervaller i stegvis ökat tempo (genomsnittliga hastigheter: 10,5-13 m/s (1,35-1,17 tempo)) på en bana med 0,6...

Read More

Hästars vätskebalans

Posted by on dec 30, 2016 in Hälsa, Prestation, Vallfoder, Vätskebalans | Kommentarer inaktiverade för Hästars vätskebalans

Vätska förloras ständigt från kroppen via urin och träck, men även via avdunstning (evaporation) från kroppen och andningsvägarna. Det är livsviktigt att upprätthålla kroppens vatteninnehåll då vatten deltar i så gott som alla livsnödvändiga processer i kroppen. Vid vätskeförluster ökar salthalten i blodet och det leder till att vätskeförluster via urinen minskas och törst stimuleras. Vid ett överskott av vätska i kroppen minskar salthalten i blodet och utsöndringen av vätska via urinen ökas. Ett sätt att undersöka hästens vätskebalans är att mäta hästens vattenintag och vattenutsöndring. Det vill säga hur mycket hästen dricker plus hur mycket vatten den får i sig via fodret och hur mycket vatten den förlorar via träck och urin. Genom att sedan ta hästens totala vattenintag (druckit + via fodret) – hästens totala vattenutsöndring (via urin + via träck) får man ett beräknat värde för...

Read More