Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Höga muskelglykogennivåer och högt deltagande i lopp för unghästar utfodrade med bara grovfoder

Sara Muhonen, AgrD

Sexton unga varmblodiga travhästar studerades från januari som tvååringar till december som treåringar. De utfodrades med bara grovfoder och hälften fick ett träningsprogram där distansen på högintensiva träningspass reducerats med 30 %. Under hela studien utfodrades hästarna enbart med tidigt skördat energirikt grovfodret kompletterat med lusern, mineraler och vitaminer. Hästarna åt 1,7–2,6 % ts av kroppsvikten, vilket motsvarade 19-28 MJ omsättbar energi per 100 kg kroppsvikt och dag. Hästarnas BCS (body condition score) var 4,8-5 genom hela studien och de hade normal tillväxt och viktuppgång.

Hästarnas muskelglykogennivåer (vilat > 48 timmar) var 588 mmol/kg torrvikt som tvååringar och 620 mmol/kg torrvikt som treåringar och det var ingen skillnad mellan träningsgrupperna. Dessa nivåer på muskelglykogen ligger inom normalintervallet för vad som tidigare rapporterats för varmblodiga travhästar utfodrade med kraftfoder.

För båda träningsgrupperna var den planerade distansen för högintensiv träning i genomsnitt 5368 m per vecka. Det är kortare än rapporterat från professionella tränare som representerade 13 % av den svenska travhästpopulatitionen i träning där distansen för högintensiv träning motsvarade 6571 m per vecka. 100 % av försökshästarna genomförde godkända premielopp som tvååringar och 94 % genomförde godkända kvallopp som treåringar vilket är en större andel än hos resten av hästarna i samma årskull som var i träning och större andel än försökshästarnas äldre syskon. 56 % av försökshästarna startade i lopp som treåringar vilket var likvärdigt med samma årskull i träning och syskon. BLUP-index för fäder till försökshästarna var lägre än för deras syskons fäder. Totalt deltog försökshästarna i 27 lopp och kuskarna som körde dem tjänade mer prispengar per lopp med försökshästarna än de gjort med andra hästar de kört under de senaste tre åren (4541 kr vs. 3242 kr per lopp).

Sammanfattningsvis innebar utfodring av unghästar med fri tillgång på enbart energirikt högkvalitativt grovfoder innehållande tillräcklig mängd protein (kompletterat med mineraler och vitaminer) och kortare distans på högintensiv träning inga begränsningar för muskelglykogen, tillväxt, BCS eller förmåga att kvala in och starta i lopp före fyra års ålder.

Källa:
Ringmark S 2014. A forage-only diet and reduced high intensity training distance in Standardbred horses – growth, health and performance. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:80.