Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Enbart grovfoder och reducerad träningsdistans vinnande koncept för unghästar

Sara Muhonen, AgrD

I en 2,5 år lång svensk studie har 16 unga varmblodiga travhästar utfodrats med bara grovfoder och hälften fick ett träningsprogram där distansen på högintensiva träningspass reducerats med 30 %. Studien startade i september när hästarna var 1 år gamla och avslutades i december det år de fyllde 3. Under hela studien utfodrades hästarna enbart med tidigt skördat energirikt grovfodret kompletterat med lusern, mineraler och vitaminer. Under studiens gång kördes hästarna in och tränades för att genomföra godkända premielopp som tvååringar och godkända kvallopp och start som treåringar.

Alla hästarna hade samma träningsprogram från september som ettåringar fram till mars som tvååringar när de delades in i två grupper balanserade för faktorer som kan påverka prestationen (härstamning, muskelfibersammansättning, mankhöjd, exteriöra avvikelser). Den ena gruppen var kontrollgrupp och den andra gruppen fick ett träningsprogram där mängden högintensiv träning, så kallade snabbjobb, reducerades med 30 % av distansen (Tabell 1). Hästarna i de båda grupperna tränades på samma dagar och i samma hastigheter, det var endast längden på sträckorna för de intensiva arbetspassen som skiljde. Träningen bestod av heatträning, intervallträning och intervallträning i backe. Antal träningspass per månad varierade med årstid mellan 7-20 pass inklusive högintensiv träning. Hastigheter vid högintensiv träning varierade över tid och med typ av träning men skiljde sig inte mellan grupperna. Hästarna var uppstallade ungefär 14 timmar per dag måndag till torsdag/fredag och spenderade övrig tid i hage med tillgång till vindskydd, alltid med fri tillgång till grovfoder.

Text 73 tabell sve

Under hela den 2,5 år långa studien förekom inga fall av kolik, korsförlamning eller beteendestörningar när hästarna sköttes enligt normala rutiner. Baserat på tidigare rapporter med kraftfoderutfodrade hästar kan man spekulera att i den här studien borde det ha förekommit 3-4 fall av kolik, 2-3 fall av korsförlamning och 1 fall av stereotypt beteende. Författarna drar därför slutsatsen att hästar utfodrade med enbart grovfoder drabbas i mindre utsträckning av foderrelaterade hälsoproblem än hästar utfodrade med kraftfoder. Läs mer om utfodringen här och här!

Hästarna i gruppen med reducerad träningsdistans uppnådde prestationsmålen i samma omfattning som kontrollgruppen. Alla hästar i båda grupperna genomförde godkända premielopp. Åtta hästar från kontrollgruppen och 7 hästar från den reducerade träningsgruppen genomförde godkända kvallopp. Fem hästar från kontrollgruppen och 4 hästar från den reducerade träningsgruppen startade. Från mars som tvååringar till december som treåringar förlorade dock hästarna i kontrollgruppen fler träningspass på grund av hälsoproblem än hästarna med det reducerade träningsprogrammet. Dessutom var andelen planerade träningspass där träningen delvis reducerades högre för kontrollgruppen. Att hästarna i kontrollgruppen förlorade fler träningspass antyder att deras träningsprogram hade större negativ effekt på hälsan än det reducerade programmet. Hästarna från båda grupperna fick dock likvärdiga bedömningar vid kliniska undersökningar och vid utvärdering av rörelsesymmetri vilket tyder på att tränaren genom att reducera mängden träningspass för kontrollgruppen höll dem likvärdiga i hälsostatus till gruppen med på förhand reducerad träningsdistans. Trots att hästarna i kontrollgruppen förlorade fler träningspass genomförde de ändå högintensiv träning motsvarande 2,5 km längre per månad jämfört med gruppen med reducerad träningsdistans.

Sammanfattningsvis kan ett träningsupplägg där distansen på högintensiva träningspass reducerats innebära färre förlorade träningspass på grund av hälsoproblem. Dessutom kan hästar i träning som utfodras med fri tillgång på enbart energirikt högkvalitativt grovfoder innehållande tillräcklig mängd protein (kompletterat med mineraler och vitaminer) innebära färre utfodringsrelaterade hälsoproblem.

Källa:
Ringmark S 2014. A forage-only diet and reduced high intensity training distance in Standardbred horses – growth, health and performance. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:80.