Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Grovfoderintag hos tvååriga travhästar i träning

Grovfoderintag hos tvååriga travhästar i träning

I en svensk studie har grovfoderintaget undersökts hos 13 tvååriga travhästar i hård träning. Grovfodret var en andraskörd gräshösilage med 63 % torrsubstans (ts), 10,8 MJ omsättbar energi/kg ts och 14 % råprotein. Grovfodret kompletterades med 150 g mineralfoder, 250 g lusernpellets och 100 g betfor.

Hästarna tränades 2-3 gånger i veckan, hälften av gångerna i backig terräng (7 km) och andra hälften kördes dubbla heat (1100-1600 m, ca 10 m/s (1,40-tempo)) på travbana. De hade även 8 timmars utevistelse per dag tillsammans i hage med fri tillgång på grovfoder och vatten. Hästarna var redan anpassade till fri tillgång på grovfodret innan mätningarna började.

Grovfoderintaget mättes i två omgångar (perioder) under tre dagar i följd med 50 dagar emellan. De dagar då grovfoderintaget mättes stod hästarna inne i boxar och motionerades 1 timme per dag. Grovfodret gavs i stora krubbor på golvet och fylldes på tre gånger per dag. Foderrester samlades upp varje morgon.

Tabell 1 visar ts-intaget och hästarnas body condition score (hullbedömning) som bibehölls runt 5 genom studien vilket visar på att hästarnas energiintag motsvarade behovet. Det genomsnittliga ts-intaget var ca 2,3 % av kroppsvikten i båda perioderna. Dag 1 hade hästarna ett lite högre intag på 2,4 % vilket kan bero på ett lite högre energibehov efter att a spenderat 8 timmar i hagen dagen innan.

Det var en individuell skillnad i ts-intag mellan hästarna, i genomsnitt varierade ts-intaget mellan 2,2 och 2,5 % av kroppsvikten. Det lägsta och det högsta ts-intaget som uppmättes var 1,8 % och 2,9 % av kroppsvikten.

Sammanfattningsvis, visar den här studien att tvååriga hästar i träning kan ha ett ts-intag av grovfoder på 2,3 % av kroppsvikten och bibehålla hullet. Det kan vara stora variationer i ts-intag mellan individer och även variation mellan dagar.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Ringmark S & Jansson A 2012 Variations in voluntary feed intake in 2 year old Standardbred geldings in training fed a forage only diet ad libitum. In: Forage and grazing in horse nutrition (Eds. Saastamoinen MT, Fradinho MJ, Santos AS, Miraglia N), EAAP publication No. 132, 177-179.