Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Tillväxt, träning och hälsa hos åringar på bara grovfoder

Tillväxt, träning och hälsa hos åringar på bara grovfoder

I en svensk studie har tillväxt, svar på träning och hälsa undersökts hos 16 ettåriga travhästar som utfodrades med bara grovfoder. Grovfodret var gräshösilage med > 55 % torrsubstans (ts), > 11,5 MJ omsättbar energi/kg ts och > 13 % råprotein. Grovfodret kompletterades med 1 kg lusernpellets, 100 g betfor och mineraler.

Studien pågick under augusti till december 2010 och hästarna var mellan 400 och 518 dagar gamla vid studiens början. Hästarna tillbringade största delen av dagarna tillsammans ute i en stor hage med fri tillgång på grovfoder. Träningen började i september med inkörning, inom 5 veckor kunde alla hästarna trava för vagn i lugnt tempo (~ 3,7 m/s) i 3 km på rundbana 4 dagar i veckan. Under vecka 7-9 travade hästarna 5 km 4 dagar per vecka i samma lugna tempo. Vecka 10-17 tränades hästarna fortfarande 4 dagar/vecka men tempot ökades gradvis upp till 5,6 m/s (3 min per km). Ungefär en tredjedel av träningen genomfördes på rundbana och två tredjedelar i något backig terräng.

Hästarnas kroppsvikt, body condition score (hullbedömning), mankhöjd och skenbenets omkrets under framknäet ökade från augusti till december (Tabell 1). Resultaten visar att de växte och la även på sig lite mera fett. Hästarna i den här studien har på bara grovfoder haft en lite högre tillväxt i jämförelse med andra studier av växande hästar. Författarna drar därför slutsatsen att fri tillgång på en foderstat bestående av bara grovfoder med högt energi- och näringsinnehåll inte verkar begränsa tillväxten hos unga hästar i träning. En orsak till den höga tillväxten på bara grovfoder kan vara att hästarna hade fri tillgång.

Antalet träningsdagar per månad varierade men den totala distansen på träningen ökade från oktober till december. I december kunde hästarna utan problem trava 5-7 km i en hastighet av 5,6 m/s (3 min/km). Hjärtfrekvensen under träning tenderade att vara lägre i december än i oktober och hjärtfrekvensen 3 minuter efter träning var signifikant lägre i december än i oktober (Tabell 2). I december hade hästarna även nästan lika höga nivåer av muskelglykogen (532 mmol/kg torrvikt) som vuxna travhästar i träning.

Hästarnas hälsostatus under studien bedömdes av en oberoende veterinär. De bedömdes vara vid god hälsa och förlorade träningsdagar pga. hälsoproblem var få (< 10 %). De flesta hälsoproblemen var skador hästarna ådrog sig i hagen, vilket inte är ovanligt hos ettåriga hingstar som leker och oavsiktligt skadar sig själva eller varandra.

Sammanfattningsvis visar den här studien att åringar i träning utfodrade med fri tillgång på energirikt grovfoder växer bra, har normalt hull och muskelglykogenkoncentration, når konventionellt träningsmål och har god hälsa.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Ringmark S, Roepstoff L, Essén-Gustavsson B, Revold T, Lindholm A, Hedenström U, Rundgren M, Ögren G & Jansson A 2013 Growth, training response and health in Standardbred yearlings fed a forage-only diet. Animal 7, 746-753.