Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

När hästens själv får välja ätställning

När hästens själv får välja ätställning

I många stall ges hästar grovfoder i hönät som hänger en bit upp på väggen. Det innebär att hästen måste äta med huvudet högre än i sin naturliga ätställning. Fysiologiskt leder detta till att hästen använder andra muskler i nacke och rygg och den högre huvudpositionen kan försvåra den mukociliära reningen dvs. att slem ska kunna rinna ut. Men vilken ätställning föredrar hästen om den får välja själv?

I den här pilotstudien användes 10 hästar i åldrarna 7-17 år som sedan tidigare var vana att äta från hönät. I två veckor fick hästarna vänja sig vid att äta sitt grovfoder från golvet nedanför hönätet. Sedan fick hästarna 2 kg grovfoder i hönätet (1,5 m högt, 16 cm2 hål) och 2 kg grovfoder på golvet nedanför hönätet morgon och kväll. Hästarnas ätbeteende observerades och noterades i fyra dagar, en timme morgon och kväll från utfodringens start.

Att äta från golvet var alla hästarnas förstahandsval och alla hästarna åt från golvet de första 20 minuterna. Efter ett tag tittade de flesta hästarna upp och såg sig omkring och valde sedan att äta från hönätet några minuter innan de återgick till att äta från golvet i korta perioder. Författarna drar slutsatsen att det kan vara så att hästarna tittar upp mer när de står i en box med till nedre delen täta väggar och detta kan påverka vilken ätställning de väljer, så fler studier behövs för att utreda hästars preferens.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Webster V & Ellis AD. 2010. Preference of forage feeding position in stabled horses: a pilot study. In: The impact of nutrition on the health and welfare of horses, EAAP publication No. 128, pp. 87.