Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Senare skördat grovfoder tar längre tid för hästen att äta upp

Senare skördat grovfoder tar längre tid för hästen att äta upp

Ju senare i utvecklingsstadiet en växt är när den skördas desto större är fiberandelen i vallfodret. Hur bra hästen kan smälta grovfodret beror på grovfodrets fiberandel, dess cellväggsinnehåll. Cellväggen kan vara mer eller mindre lignifierad (förvedad) och ju senare i utvecklingsstadiet en växt är desto mer lignifierad är cellväggen och växtens smältbarhet minskar. När smältbarheten minskar, minskar också fodrets näringsvärde.

En studie med tolv vuxna varmblodiga hästar har också visat att ju senare utvecklingsstadium (senare skördat) på grovfodret desto längre tid tar det för hästen att äta upp det. Hästarna fodrades med en förstaskörd gräshösilage från samma vall slagen vid tre olika tillfällen: juni, juli och augusti. Alla hästarna fick tid att anpassa sig till de tre grovfodren innan ättiden mättes.

Resultaten visade att hästarna åt hösilaget skördat i juni snabbare (29 min/kg torrsubstans (ts)) än hösilagen skördade i juli och augusti (37 och 36 min/kg ts). Det beror troligtvis på den högre fiberandelen i de senare skördade hösilagen och ättiden var också korrelerad till de olika fiberandelarna och högst korrelerad till fiberandelen NDF.

Sammanfattningsvis kan ett senare skördat grovfoder förlänga ättiden då varje kg ts tar längre tid att äta, men ett sent skördat grovfoder har även lägre näringsvärde och kan därför fodras i större mängd. Detta kan underlätta för de hästar som har lätt för att gå upp i vikt och inte motioneras särskilt mycket. Här kan ni läsa mer om rätt grovfoder till rätt häst och att även konserveringsmetoden kan påverka hästens ättid.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Müller C. 2011. Equine ingestion of haylage harvested at different plant maturity stages. Applied Animal Behaviour Science 134, 144-151.