Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Uppföljning färgglada hösilagebalar

Uppföljning färgglada hösilagebalar

Det har kommit en del frågor om hur mycket de olika färgerna på plastfilmen till hösilage/ensilagebalar påverkar foderkvaliteten. Trioplast har gjort mätningar av ljusreflextionen för de olika färgerna och svarar här på frågor hur det ser ut för deras egna kulörer.

Bakgrund:
Numera kan man se inplastade balar i flera olika färger och de olika färgerna stödjer olika fonder, vilket är jättebra! Men plastfilmens färg kan faktiskt påverka temperaturen i ensilage/hösilagebalen. Solens strålar värmer upp balen och vit plastfilm reflekterar solljuset och håller därmed temperaturen på en låg nivå. Mörkare film däremot absorberar solljus och ger en högre temperatur inne i balen. Svart plastfilm absorberar mest solljus.

När temperaturen stiger ökar permeabiliteten i filmen som då släpper igenom mer syre. Filmen släpper igenom sex gånger mer syre vid 50°C jämfört med vid 15°C. Högre syretillförsel och temperatur i balen innebär ökad aktivitet hos de smörsyrabildande bakterierna, vilket leder till försämrad kvalitet och foderförluster. Det är därför viktigt att hålla en låg temperatur i balarna för att få bästa kvalitet och ekonomi i produktionen. Välj därför en så ljus plastfilm som möjligt till inplastning av vallfoder.
(Källa: ©Trioplast. 2012. Balhandboken ISBN 978-91-637-1823-6)

Svar från Trioplast:

Hur skiljer sig plaster med olika färger åt? Reflexion, täthet
Desto ljusare färg desto mindre värmepåverkan. Värme i balen främjar tillväxten av oönskade bakterier. Värmen gör också att permeabiliteten i plasten ökar och syre har då lättare att ta sig in i balen. Båda dessa faktorer påverkar ensilagekvalitén negativt.
Vit färg har den allra högsta ljusreflektionen, därefter rosa, gul, blå, ljusgrön, mörkgrön och svart. Svart har i särklass lägst reflektion och medför då en mycket större värmepåverkan än t.ex. vit, rosa, gul och blå.
Om man ändå ska använda en mörkare färg (av olika anledningar) så är det bättre ju senare på året man gör det då påverkan från solen är lägre då.

Finns siffror på reflexionen från plast med olika färger?
Ja vi har egna mätningar utförda av SP (RISE) men detta gäller endast våra egna kulörer. Går ej att använda som nåt slags branschövergripande värde.
För Trioplast färger: Vit, rosa och gul är inom SP´s (RISE) krav enligt certifieringen för ensilagesträckfilm (SPCR 063) rörande reflektion. Blå är precis utanför sen kommer ljusgrön, mörkgrön och som sagt långt ifrån svart färg.

Sara Muhonen, AgrD