Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Högre tuggmuskelaktivitet och tuggfrekvens med grovfoder

Högre tuggmuskelaktivitet och tuggfrekvens med grovfoder

När hästen tuggar på grovfoder har den hög salivproduktion och får tugga länge. Lågt grovfoderintag leder till olika hälsoproblem som magsår, försurning i grovtarmen och stereotypier. När man gör hästens foderstat måste man alltid se till att den får tillräckligt med grovfoder.

I den här studien har hästars tuggfrekvens och tuggmuskelns aktivitet undersökts vid utfodring med olika fodermedel. Tuggmuskelns aktivitet är den viktigaste faktorn för salivflödet i munhålan och i den här studien mättes tuggmuskelaktivitet med elektromyografi och bestämdes i både amplitud (riklighet) och duration (varaktighet). De fodermedel som testades var hö, hösilage (75 % ts), lusern hackad strå och kraftfoder i form av krossad majs.

Konsumtionshastigheten var olika för de fyra olika fodermedlen i den här ordningen: hösilage > hö > lusern hackad strå > krossad majs, där hästarna åt hösilage långsammast och krossad majs snabbast. Samma ordning gällde för tuggfrekvensen (antal tuggor/kg ts) som var högst för hösilaget och lägst för krossad majs. Tuggmuskelns aktivitet var högre för de tre grovfodren än för den krossade majsen vad gällde amplitud men hösilaget och höet hade dessutom en förlängd duration. Den totalt sett högre tuggmuskelaktiviteten för hösilage och hö kan bero på att de var långstråiga grovfoder, lusernfodret som var hackat hade en partikellängd på mindre än 3,15 cm.

Sammanfattningsvis innebar intag av hösilage och hö intensiv tuggmuskelaktivitet vilket ska stimulera salivflöde. I motsats till grovfodren konsumerades kraftfodret krossad majs snabbt och med lägre tuggmuskelaktivitet vilket innebär lågt salivflöde och troligtvis försämrad magsäcksdigestion. Studien visar även på vikten av att inte ha alltför liten partikellängd på grovfodret.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Vervuert I, Brüssow N, Bochnia M, Hollands T, Cuddeford D & Coenen M. 2010. Electromyographic evaluation of masseter muscle activity in horses fed different types of roughage. In: The impact of nutrition on the health and welfare of horses, EAAP publication No. 128, pp. 75-77.