Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Torkan och grovfoderbristen

Torkan och grovfoderbristen

Säsongens varma väder med stor brist på regn har lett till torka och grovfoderbrist. Här kommer två länkar till information från SLU om vad man kan komplettera med vid grovfoderbrist, tips på var man kan söka grovfoder, regelverk för foderimport m.m.

Vilket foder kan komplettera grovfoderbrist?

SLU-forskare ger råd i torkan