Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Plasta in på rätt sätt för att få täta balar

Plasta in på rätt sätt för att få täta balar

När balen ska plastas in är det lämpligt att försträcka plastfilmen ca 70 %; gör två parallella streck med tuschpenna med 10 cm emellan på rullen, när filmen sträckts ska bredden mellan de två sträcken då vara 17-18 cm.

 
 
 
 

linda-rätt

 

Låt filmlagren överlappa varandra med 55 % för att ge skarvarna den extra tätning som krävs för att effektivt förhindra läckage. Det är även viktigt att vidhäftningen mellan filmlagren är effektiv och att rundbalar förvaras stående, läs mer om det här!

 

rätt-överlappning

 

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
©Trioplast. 2012. Balhandboken ISBN 978-91-637-1823-6