Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Rätt körteknik ger bättre balar och högre lönsamhet

Rätt körteknik ger bättre balar och högre lönsamhet

För att få en jämn densitet i balen måste strängen vara jämn. Balen får en rak profil och jämn densitet om strängen är något bredare. Om balen till exempel ska vara 1,20 m bred ska strängen vara 1,30–1,40 m bred. Strängens ytterkanter trycks ihop när den matas in i balpressen, vilket kompenserar för att strängen är tunnare ytterst. När balar har rak profil och jämn densitet får de en bra tyngdpunkt och blir därför lättare att hantera.

 

rätt-körteknik

Att anpassa körhastigheten påverkar också densiteten, kör man för fort får man balar med lägre densitet än när optimal hastighet hålls. Hastigheten måste anpassas efter underlag, mängd gröda m.m. Försök har visat att en sänkning av hastigheten medför högre densitet och därmed mer ensilage i varje bal, vilket minskar material- och hanteringskostnader och ökar lönsamheten.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
©Trioplast. 2012. Balhandboken ISBN 978-91-637-1823-6