Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Tillsatsmedel för ensileringsprocessen

Tillsatsmedel för ensileringsprocessen

Tillsatsmedel eller ensileringsmedel är till för att hjälpa ensileringsprocessen och de kan vara kemiska i form av organiska syror, som till exempel myrsyra, eller biologiska i form av frystorkade mjölksyraproducerande bakterier. Tillsatsmedlen hämmar aktivitet hos oönskade bakterier, svampar, mögel och jäst och hindrar nedbrytningen av näringsämnen.

Kemiska tillsatsmedel motverkar tillväxten av oönskade mikroorganismer genom att sänka pH-värdet i grönmassan. Biologiska tillsatsmedel ger ett tillskott av de mjölksyraproducerande bakterierna som behövs för ensileringsprocessen och genom att lösa bakterierna i vatten 12 timmar före användning fås bäst effekt.

Vid dåliga väderförhållanden kan skörden snabbt försämras och då kan olika tillsatsmedel vara till bra hjälp för att förhindra skadlig bakterietillväxt. Läs mer om vallfodrets hygieniska kvalitet här och bakterier, svampar och mögel i vallfoder här.

Ensileringsprocessen: Ensilageproduktion innebär att grovfoder konserveras genom en ensileringsprocess. Ensileringsprocessen innebär att mjölksyraproducerande bakterier, ofta kallade LAB (Lactic Acid Bacteria), bildar mjölksyra när de bryter ner kolhydrater. Mjölksyran sänker pH-värdet i fodret och målet med ensileringsprocessen är att pH sjunker tillräckligt lågt för att all mikrobiologisk aktivitet ska avstanna och ensilaget är då lagringstabilt så länge det är lufttätt. För att mjölksyrabakterierna ska vara de dominerande i ensileringsprocessen krävs lufttäta förhållanden i de inplastade balarna eller silon.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
©Trioplast. 2012. Balhandboken ISBN 978-91-637-1823-6