Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Tillgång till grovfoder i hagen bra för dräktighetsprocenten

Tillgång till grovfoder i hagen bra för dräktighetsprocenten

Att hästar har både näringsmässigt och mentalt ett stort behov av att få äta grovfoder är välkänt och att vara utan tillgång på grovfoder under längre perioder kan innebära allvarlig stress. Hos fölston kan stress ha negativa effekter på brunst och dräktighet.

I den här studien delades 100 arabston slumpvis in i två grupper där den ena gruppen fick tillgång till grovfoder och den andra gruppen inte fick tillgång till grovfoder i hagen under dagen. De två grupperna gick i lika stora hagar med tillgång till vatten från klockan nio på morgonen till klockan tre på eftermiddagen. Alla stona stod på box under natten och de ston som inte fick grovfoder i hagen under dagen fick större giva under natten så att alla stona i båda grupperna hade totalt sett lika stort grovfoderintag. Under studiens gång betäcktes alla ston.

Stona i gruppen som hade tillgång till grovfoder i hagen spenderade mindre tid i rörelse och mindre tid vilandes stående och alert stående. Stona med tillgång till grovfoder i hagen visade även mera positiva sociala interaktioner och mindre aggression. Dessutom hade stona med tillgång till grovfoder i hagen en dräktighetsprocent på 81 jämfört med stona utan tillgång på grovfoder i hagen som hade en dräktighetsprocent på 55.

Att stona i gruppen med tillgång till grovfoder i hagen tillbringade mindre tid vilandes stående kan bero på att de spenderade mer tid på ätande. Men att de spenderade mindre tid i rörelse och mindre tid alert stående kan vara tecken på mindre stress i den här gruppen. Rörelse ökar i stressfulla situationer och beteendet alert stående som kan visa på vaksamhet används vid utvärdering av emotionalitet hos häst då det kan vara en indikator på stress.

Sammanfattningsvis blev färre ston dräktiga i gruppen utan tillgång på grovfoder i hagen. Troligtvis upplevde stona i den här gruppen större stress eftersom de var utan grovfoder en längre period av dagen vilket har haft en negativ effekt på dräktighetsprocenten.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Benhajali H, Richard-Yris MA, Ezzaouia M, Charfi F & Hausberger M. 2010. Increasing foraging opportunities improves welfare and reproduction efficiency in Arab breeding mares. In: The impact of nutrition on the health and welfare of horses, EAAP publication No. 128, pp. 78-80.