Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Vallfoder buffrar i grovtarmen

Vallfoder buffrar i grovtarmen

Utfodringsrutinerna kan spela roll för ekosystemet i hästens grovtarm. I den här studien har påverkan på grovtarmsmiljön hos ridhästar i träning undersökts där man jämfört att fodra vallfodret (hö) före kraftfodret (havre) och vice versa.

När hästarna utfodrades med vallfodret före kraftfodret istället för tvärtom var träckens pH och träckens buffrande kapacitet högre (Tabell 1). Att fodra vallfodret före kraftfodret innebar även positiva skillnader i träckens kortkedjiga fettsyror: koncentrationen av ättiksyra var högre, propionsyra lägre och kvoten ättiksyra/ propionsyra var högre. Ättiksyra är en svagare syra än propionsyra och sänker därför inte pH lika mycket (pH = mått på surhet).

Text 11.1 tabell 1 sve

Resultaten från studien visar på att utfodringsrutinerna, vallfoder eller kraftfoder först, påverkar tarmflorans aktivitet (de kortkedjiga fettsyrorna) och miljön i hästens grovtarm. Resultaten tyder även på att fodra vallfoder före kraftfoder ger en högre buffrande kapacitet i grovtarmen vilket kan skydda mot ”försurning” av tarminnehållet dvs. en pH-sänkning. Det bästa är ändå att undvika kraftfoder som innehåller stärkelse (havre, korn, majs) och fodra ett vallfoder som täcker behovet av energi och protein.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Zeyner A, Geißler C & Dittrich A. 2004. Effects of hay intake and feeding sequence on variables in faeces and faecal water (dry matter, pH value, organic acids, ammonia, buffering capacity) of horses. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 88, 7-19.