Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

Olika foder har liten inverkan på pH i hästens munhåla

I den här studien har pH-värdet i hästars munhåla undersökts under utfodring med olika grovfoder. pH är ett mått på surhet och ju lägre pH desto surare miljö. De grovfoder som användes i studien var fryst färsk grönmassa (> 30 % ts), ensilage (60 % ts), hösilage (40 % ts) och hö (> 82 % ts) och de skördades samma dag från samma vall. Grönmassan togs direkt från nyslagen sträng och frystes in. Grovfodrens pH-värde var 6,44 för grönmassa, 5,83 för ensilage, 6,18 för hösilage och 6,85 för hö. Fyra varmblodiga travhästar användes i studien och pH mättes under hästarnas tunga med special indikatorstickor för pH 6,5–10,0 från Merck.

Innan hästarna började äta var munhålans pH 8,7–9,0. Sedan mättes pH när de ätit i 20 min, 50 min, 1 timma och 20 min, 2 timmar och 20 minuter och 3 timmar och 20 minuter. Tabell 1 visar medelvärden för pH i munhålan under tiden hästarna åt. Munhålans pH-värde var signifikant lägre när hästarna åt grönmassa och hö jämfört med när de åt ensilage och hösilage. Men skillnaden mellan olika hästar var större än mellan olika foder. Två av hästarna hade oavsett grovfoder något högre pH i munhålan än de andra två hästarna.

Text 39.1 tabell 1 sve

pH i munhålan mättes även hos 40 varmblodiga travhästar före och efter en kraftfodergiva. 38 av hästarna fick en mix av havre och pelleterat kraftfoder och 2 av hästarna fick havre och äpplen. Innan hästarna började äta var munhålans pH mellan 8,5 och 9,0. Medelvärdet på munhålans pH efter utfodring för de 38 hästar som fick havre och pelleterat kraftfoder var 8,7. De två hästar som utfodrades med havre och äpplen hade direkt efter äppelgivan pH 6,5 och <6,5 i munhålan. Men redan fem minuter efter att äppelgivan var uppäten hade munhålans pH stigit till 8,7 och 9,0.

Resultaten visar att pH i hästens munhåla påverkas ytterst lite av olika foder. Att gräs och hö gav ett något lägre pH i munhålan än ensilage och hösilage kan bero på att de innehåller mer socker och när munhålebakterier fermenterar lättillgängligt socker producerar de även syra som sänker pH. Att munhålans pH påverkades så lite och steg så snabbt efter äppelgivan tyder på att hästars saliv har en god buffertkapacitet. Hästar är gjorda för att beta många timmar per dygn, tuggning är det huvudsakliga stimulit för salivsekretion hos häst och munhålan och magsäcken är sannolikt anpassade till en kontinuerligt riklig tillförsel av buffrande saliv. Bra buffertkapacitet och normalt salivflöde anses viktigt för att motverka karies. Tillgång på grovfoder och långa ättider är därför viktigt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Ellevik S 2006 Effekten av olika foderberedningar på pH i normala hästars munhåla. Examensarbete veterinärprogrammet, Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, ISSN 1652-8697.