Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Pressa om till småbalar

Pressa om till småbalar

Ensilage eller hösilage i stora balar kan vara problematiskt för mindre hästgårdar. De stora balarna innehåller för mycket foder för att några få hästar ska hinna äta upp det på 3-4 dagar och stora balar kan inte flyttas manuellt. Därför är ofta små balar efterfrågade då de är lättare att hantera. Små balar av ensilage eller hösilage görs främst på två sätt: med små rundbalspressar eller konventionella höpressar (glidkolvspress) vid skörd, eller att först vid skörden göra stora rundbalar som sedan öppnas under vintern och pressas om till små fyrkantsbalar. För att den konventionella höpressen ska ge tillräckligt hårt pressade balar kan pressens originalknytare bytas ut till sådana knytare som normalt sitter i stora fyrkantsbalpressar. Då kan starkare och grövre pressgarn användas och balarna pressas hårdare och få högre densitet utan att balbanden går sönder.

En pilotstudie har gjorts där stora rundbalar med ensilage (45-55 % ts) av god hygienisk kvalité öppnades i slutet på mars och balades och plastades genast om till små fyrkantsbalar med en stationär balpress. Efter 30 dagars lagring började provtagningar, nya balar öppnades och provtogs en gång i veckan under 6 veckor. Analyserna som gjordes var näringsinnehåll och förekomst av jäst, mögel, mjölksyrabakterier och clostridier.

Ompressningen till småbalar innebar ingen skillnad i näringsinnehåll. Den hygieniska kvaliteten på småbalarna var oförändrad förutom en liten ökning av jäst, vilket det är svårt att avgöra om det berodde på ompressningen eller om den ökningen hade skett ändå. De små balarna fick en hög densitet, motsvarande densiteten på storbalar ca 200 kg ts/m3, efter ompressningen vilket kan bero på att grödan redan var ensilerad och nu var mjuk och lättpackad. Annars är det vanligt att det kan vara svårt att få över 160 kg ts/m3 vid produktion av småbalar på det konventionella sättet.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Müller C. 2003. Techniques for producing small bale silage/haylage for horses – a pilot study of “rebaling”. Proceedings of the Nordic Association of Agricultural Scientists 22nd Congress “Nordic Agriculture in Global Perspective”, pp. 59, Turku, Finland.

Müller C. 2007. Wrapped forages for horses. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2007:44.