Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

Bara grovfoder och transport till tävling positivt för hästens prestation

I den här studien undersöktes hur inverkan av foderstat och transport till tävling kan påverka prestationen hos travhästar. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Simulerade travlopp på rundbana genomfördes både med 10 mil transport och utan transport.

De två foderstaterna innebar ingen skillnad i kroppsvikt eller BCS (body condition score) men hästarna drack mer när de åt bara grovfoder. Koncentrationen av TPP (totala plasma proteiner) var lägre när hästarna åt bara grovfoder, vilket visar att hästarna bibehöll sin vätskebalans/plasmavolym bättre på grovfoderfoderstaten och detta har även observerats tidigare. En bibehållen plasmavolym är troligtvis till fördel när hästar ska prestera och i den här studien bibehöll hästarna sin plasmavolym bättre även efter transport när de åt bara grovfoder och inget kraftfoder. Hästarna hade dessutom högre koncentration av ättiksyra i blodplasman när de åt bara grovfoder och inget kraftfoder. Detta beror på en högre produktion av ättiksyra i grovtarmen när hästar äter enbart vallfoder, vilket stimulerar en aerob metabolism i högre utsträckning än en foderstat som innehåller stärkelse (kraftfoder/spannmål).

Att transportera hästarna före arbetstesten innebar högre koncentrationer av fettsyror och glukos i blodplasman vilket tyder på en förändring i energiomsättningen mot högre fettförbränning. Hög koncentration av plasmaglukos har i tidigare studier sammankopplats med ökad prestation.

När hästarna stod på grovfoder:havrefoderstaten hade de efter transporten högre koncentrationer av stresshormonet kortisol i blodplasman än när de åt bara grovfoder. Orsaken till detta är oklar, men stärkelserika foderstater har rapporterats påverka hästars reaktivitet, hjärtfrekvens och hanterbarhet.

Sammanfattningsvis hade både grovfoderfoderstaten och transporten positiva effekter som kan vara till fördel när hästar ska prestera. Viktigt att komma ihåg vid utfodring av enbart vallfoder är att vallfodret måste kunna täcka hästens energi- och proteinbehov och särskilt för högpresterande hästar bör det därför vara tidigt skördat och ha ett högt näringsinnehåll. En foderstat bestående av enbart vallfoder behöver även kompletteras med mineraler och salt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Connysson M, Muhonen S & Jansson A. 2017. Road transport and diet affect metabolic response to exercise in horses. Journal of Animal Science 95, 4869-4879.