Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Hästens magsäck – lagom stor och lagom sur

Hos vuxna hästar omfattar magsäckens volym ungefär 10 % av mag-tarmsystemet. Hästen är en stor gräsätare, herbivor, anpassad till att äta gräs som tar lång tid att samla in, tugga och svälja och behöver därför inte en stor magsäck att lagra föda i. Hästens magsäck ska aldrig vara helt tom, maginnehållet stannar här i 2-6 timmar och magsäcken töms fortare när hästar äter grovfoder än när de äter kraftfoder. Till skillnad från andra enkelmagade djur är slemhinnan i hästens magsäck indelad i tre typer av körtlar och den övre delen av magsäcken är körtelfri. I den körtelfria delen som motsvarar nästan hälften av magsäcken sker mikrobiell jäsning med hjälp av mjölksyraproducerande och mjölksyrautnyttjande bakterier. I de övriga delarna av magsäcken finns körtlar som producerar slem, saltsyra och proteinspjälkande enzymer som tillsammans kallas för magsaft. Saltsyran sänker pH och den mikrobiella jäsningen avstannar och de proteinspjälkande enzymernas aktivitet ökar. Mellan de olika delarna av magsäcken varierar pH (surhetsgraden) stort och värden från 1,11 till 7,57 har uppmätts.

Gastrin är ett hormon som stimulerar utsöndring av magsaft i magsäcken och en svensk studie har visat att en snabb och stor ökning av gastrinutsöndring sker när hästar ges voluminösa måltider som grovfoder. Små måltider som kraftfoder ger långsammare respons hos gastrin. Detta tyder på att utvidgning av magsäcken spelar stor roll för att starta stimuleringen av gastrinutsöndring under en måltid. De högsta koncentrationerna av gastrin uppmättes när hästarna hade fri tillgång till grovfoder och de bibehöll även en jämn och hög nivå genom hela mätperioden. När hästarna istället gavs en begränsad mängd grovfoder och kraftfoder sjönk gastrinnivåerna efter några timmar till samma nivåer som vid fasta. Sammanfattningsvis är mycket grovfoder, gärna fri tillgång, viktigt för våra herbivorer.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Frape D. 2008. Equine Nutrition and Feeding. 3rd edn. Blackwell Publishing Ltd. UK.

Meyer H, Ahlswede L & Pferdekamp M. 1980. Investigations on stomach emptying and the composition of stomach content in horses. Dtsch. Tierärztl. Wschr. 87, 43-47.

Sandin A, Girma K, Sjöholm B, Lindholm A & Nilsson G. 1998. Effects of differently composed feeds and physical stress on plasma gastrin concentration in horses. Acta Veterinaria Scandinavica 39, 265-272.

Varloud M, Fonty G, Roussel A, Guyonvarch A & Julliand V. 2007. Postprandial kinetics of some biotic and abiotic characteristics of the gastric ecosystem of horses fed a pelleted concentrate meal. Journal of Animal Science 85, 2508-2516.