Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

Bättre energimetabolism med enbart vallfoder och inget kraftfoder

I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder. Grovfoderfoderstaten bestod av tidigt skördat energirikt hösilage medans grovfoder:kraftfoderfoderstaten bestod av sent skördat hösilage från samma vall. Kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag.

Resultaten visar att när hästarna åt enbart det tidigt skördade hösilaget var proteiner (enzymer) involverade i den aeroba energimetabolismen i muskelcellernas mitokondrier uppreglerade. Även enzymkomplexet pyruvatdehydrogenas, som är ett nyckelenzym för hög aerob energiomsättning, var uppreglerat när hästarna stod på grovfoderfoderstaten. Uttrycket av proteiner som katalyserar oxidationen av lång-kedjiga fettsyror i mitokondrien var också uppreglerade när hästarna åt bara grovfoder och inget kraftfoder. Detta visar att utfodring med enbart vallfoder stimulerar i högre utsträckning en aerob metabolism än utfodring med en stärkelserik foderstat (kraftfoder) och de metabola förändringarna som uppstår i muskeln liknar de förändringar som fås vid träning.

Denna positiva effekt på hästens energiomsättning beror på en högre produktion av ättiksyra i grovtarmen när hästar äter enbart vallfoder, vilket stimulerar en aerob metabolism i högre utsträckning än en foderstat som innehåller stärkelse (kraftfoder/spannmål). Viktigt att komma ihåg vid utfodring av enbart vallfoder är att vallfodret måste kunna täcka hästens energi- och proteinbehov och särskilt för högpresterande hästar bör det därför vara tidigt skördat och ha ett högt näringsinnehåll. En foderstat bestående av enbart vallfoder behöver även kompletteras med mineraler och salt.

De flesta kraftfoder på marknaden är spannmålsbaserade och innehåller därför en betydande andel stärkelse. Hästars begränsade förmåga att smälta stärkelse leder till problem med matsmältningen när de utfodras med för stora givor spannmålsbaserat kraftfoder. Utfodring med för höga givor kraftfoder är förenat med hälsorisker som magsår, olika former av mag-tarmstörningar (kolik), störningar i tarmfloran, korsförlamning och beteendestörningar. Det finns nu många och starka skäl, rörande både hälsa och prestation hos hästar, att ställa om till en utfodring som är bättre anpassad till hästars fysiologi och naturliga foderval.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Lindberg JE & Jansson A. 2014. Metabolic response in skeletal muscle of horses fed a forage-only diet and a forage-concentrate diet. SLU, Slutrapport Projektbanken, Stiftelsen Lantbruksforskning.