Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

Grovfoder vs. kraftfoder – effekter på insulinsvar

I den här studien har foderstatens påverkan på insulinsvar vid utfodring och under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts. En foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) jämfördes med en foderstat som bestod av 50:50 grovfoder:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt. Hösilagefoderstaten innebar ett intag av 151 g socker och 12 g stärkelse per 100 kg kroppsvikt och dag. Hösilage:havrefoderstaten innebar ett intag av 100 g socker och 341 g stärkelse per 100 kg kroppsvikt och dag.

Koncentrationen av insulin i plasma var lägre före och efter utfodring när hästarna stod på hösilagefoderstaten än på hösilage:havrefoderstaten. Även under fastans första 5 timmar var plasmainsulin signifikant lägre när hästarna bara åt grovfoder (Figur 1). Insulinkoncentrationen förblev nästan oförändrad före och efter utfodring och under fasta på hösilagefoderstaten medans den var högre före och ökade efter utfodring på hösilage:havrefoderstaten.

Text 9 figur sve

En foderstat bestående av endast grovfoder ger inte alls samma ökning av plasmans insulinkoncentration som en foderstat där stärkelserikt kraftfoder ingår. Läs mer om skillnader mellan stärkelse och socker här.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Connysson M, Essén-Gustavsson B, Lindberg JE & Jansson A. 2010. Effects of feed deprivation on standardbred horses fed a forage-only diet and a 50:50 forage-oats diet. Equine Veterinary Journal (Suppl. 38), 335-340.