Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bredda skördefönstret med flera dagar

Bredda skördefönstret med flera dagar

Olika vallväxter har olika tidpunkt för axgång och kan därför vara tidiga eller sena. Även inom en del vallgräsarter finns stora skillnader i tidighet mellan sorter. Olika arter och sorter har olika förmåga att behålla energivärdet vid axgång. Olika tidpunkt för axgång innebär i regel olika tidpunkt för lämpligt skördetillfälle.

Skördefönstret kan förlängas med några dagar genom att välja en blandning av arter och sorter som tillsammans ger ett långsammare försämrat energivärde. Men det går även att så flera blandningar som har sin optimala skörd vid olika tidpunkter.

En svensk studie visar att det går att bredda skördefönstret upp till ca 9 dagar i första skörden genom att använda en blandning av tidiga sorter av timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs och klöver och en blandning av sena sorter av timotej, engelskt rajgräs och klöver. I första skörden blev det lika stor avkastning i den tidiga blandningen skördad tidigt som i den sena blandningen skördad sent. Det var inga skillnader i energiinnehåll mellan blandningarna, men fiberhalten var något lägre i den sena blandningen. En sen blandning med stor andel engelskt rajgräs kan dock bli känslig för utvintring. Den sena blandningen skördad tidigt kan också användas som ”energifoder”.

Genom att så flera blandningar med olika optimal skördetidpunkt kan perioden för förstaskörden förlängas så att inte alla vallar behöver skördas samtidigt för önskad näringskvalitet och mängd. Med ett brett skördefönster på tre-fyra dagar mellan två blandningar med vintersäkra arter skulle i praktiken samverkande grovfoderproducenter kunna så var sin blandning.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Nilsdotter-Linde N, Halling MA & Jansson J 2014. Breddat skördefönster – möjligheter och begränsningar. Vallkonferens 2014, Rapport nr 18, sid 51-54, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.