Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Skördetidpunkten kan påverka hösilagets hygieniska kvalitet

Skördetidpunkten kan påverka hösilagets hygieniska kvalitet

Inplastat vallfoder till hästar skördas ofta i ett relativt sent botaniskt utvecklingsstadium. Gräsets utvecklingsstadium påverkar inte bara näringsinnehållet utan även sammansättningen på mikrofloran som lever på gräset vilket i sin tur kan påverka konserveringen av fodret. I den här studien undersöktes hur skördetidpunkten påverkar den hygieniska kvaliteten på fodret. Den mikrobiella och kemiska sammansättningen i hösilage under konservering och lagring jämfördes mellan tre första skördar från samma vall (främst timotej och ängsvingel). De tre skördarna togs i maj (axgång för ca 50 % av timotejen), juni (timotejfrön i axen) och augusti (timotejstammar torra, inga frön kvar i axen).

Skördetidpunkten visades kunna påverka den hygieniska kvaliteten på hösilage, men i begränsad omfattning. Ju senare skörd, desto högre antal jäst, men lägre antal enterobakterier i fodret (Tabell 1). Skördetidpunkten hade ingen effekt på antalet klostridiesporer. Vid den senaste skörden upptäcktes flest mögelarter innan gräset konserverades, men efter konserveringen var det ingen skillnad.

23.1 Tabell 1 sve

Skördetidpunkten hade liten inverkan på hösilagets konservering. De önskvärda mjölksyrabakterierna var högst i antal i den senaste skörden, men mjölksyrakoncentrationen var generellt låg. Den senaste skörden i augusti hade lägst pH och lägst koncentration av etanol. Eftersom hösilage har hög torrsubstanshalt och inte ensileras i någon större utsträckning var skillnaderna små och det är svårt att använda dessa variabler som kvalitetsmått.

Sammanfattningsvis rekommenderas att vallskörden sker i rimlig tid, ej senare än början av juli, för att den hygieniska kvaliteten på vallfodret inte ska påverkas negativt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Müller CE. 2009. Influence of harvest date of primary growth on microbial flora of grass herbages and haylage, and on fermentation and aerobic stability of haylage conserved in laboratory silos. Grass and Forage Science 64, 328-338.