Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bredspridning jämfört med strängläggning

Bredspridning jämfört med strängläggning

När grovfoder konserveras som inplastade balar rekommenderas det att förtorkas på fältet. Vanligtvis lägger slåttermaskinen grödan i strängar på fältet. Men grödan torkar fortare och på ett mer kontrollerat sätt om slåttermaskinen bredsprider den istället. I den här studien jämfördes de två förtorkningsteknikerna strängläggning och bredspridning och den hygieniska kvaliteten på fodret när dessa tekniker använts.

Efter 25 timmars förtorkning balades fodret i rundbalar, då var ts-halten efter bredspridning av grödan 40 % och efter strängläggning 28 %. Koncentrationen av smörsyra var 0,4 g/kg ts efter bredspridning av grödan och 7,3 g/kg ts efter strängläggning. Ts-förluster var 19 g/kg ts efter bredspridning och 45 g/kg ts efter strängläggning. Detta visar att tekniken bredspridning gav bättre hygienisk kvalitet på grovfodret jämfört med strängläggning. Läs mer om smörsyra och hygienisk kvalitet här!

Även produktionskostnader dokumenterades och det extra arbetet och maskinkostnader som behövdes för bredspridning kompenserades med snabbare slåtterarbete och högre densitet i balarna. Detta resulterade faktiskt i att de totala kostnaderna blev 10 % lägre vid bredspridning jämfört med strängläggning.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Spörndly R, Knicky M, Pauly T & Lingvall P 2008. Quality and economics of pre-wilted silage made by wide-spreading or by swathing. Grassland Science in Europe 13, 645-647.