Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

Bara grovfoder positivt för hästens arbetstemperament och återhämtning efter arbete

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och arbetsförmåga hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage, tidig skörd) eller en foderstat med 50:50 hösilage (sen skörd):kraftfoder. Den tidiga och sena skörden hösilage kom från samma vall, kraftfodret bestod till största delen av havre och sojamjöl och båda foderstaterna kompletterades med mineraler och salt. De två foderstaterna, bara energirikt grovfoder och grovfoder:kraftfoder, gav samma dagliga energi- och proteinintag.

Tre hästar började på foderstaten med bara grovfoder och tre på grovfoder:kraftfoder och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete med 4 stycken 600-metersintervaller i stegvis ökat tempo (genomsnittliga hastigheter: 10,5-13 m/s (1,35-1,17 tempo)) på en bana med 0,6 % stigning. Hästarna kördes två och två och provtagningar gjordes före och efter arbetet. Samma kusk körde samma häst i båda testen och visste inte vilken foderstat hästen stod på. Efter arbetstesten fick kuskarna gradera hästarnas arbetstemperament.

Före intervallarbetet fanns en tendens till högre kroppsvikt när hästarna åt foderstaten med bara grovfoder (medelvärden: 522 kg vs. 519 kg). Femton minuter efter intervallarbetet vägdes hästarna igen och det var ingen signifikant skillnad i viktsförlust: i genomsnitt tappade hästarna 8,5 kg på foderstaten med bara grovfoder och 7,0 kg på foderstaten med grovfoder:kraftfoder. Men 24 timmar efter arbetet var hästarna tyngre på grovfoderfoderstaten än på grovfoder:kraftfoder (medelvärden: 517 kg vs. 512 kg), vilket tyder på en snabbare återhämtning på grovfoderfoderstaten.

De två foderstaterna innebar ingen skillnad i mjölksyrakoncentration i plasma efter intervallarbetet. Men på foderstaten med grovfoder:kraftfoder hade hästarna genomsnittligt en något högre hjärtfrekvens efter arbete, och en högre andningsfrekvens 15 och 30 minuter efter arbete. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kuskarnas bedömning av hästarnas arbetstemperament beroende om de utfodrades med enbart energirikt grovfoder eller grovfoder:kraftfoder. Men 4 av de 6 hästarna hade en högre notering för arbetstemperament på foderstaten med grovfoder:kraftfoder (Tabell 1). Detta tyder på en psykologisk inverkan, att det högre arbetstemperamentet på foderstaten med grovfoder:kraftfoder gav en högre hjärt- och andningsfrekvens. Att hästar kan bli ”uppspelta” av kraftfoder är säkert individuellt och orsakerna bakom detta är oklara.

Text 13.1 tabell sve

Sammanfattningsvis innebar foderstaten med enbart tidigt skördat grovfoder kompletterat med mineraler och salt en något lägre hjärtfrekvens efter arbete och lägre andningsfrekvens 15 och 30 min efter arbete. Samt en snabbare återhämtning av kroppsvikten det första dygnet.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Jansson A & Lindberg JE. 2008. Effects of a forage-only diet on body weight and response to interval training on a track. In: Nutrition of the exercising horse (Eds. Saastamoinen MT, Martin-Rosset W), EAAP publication No. 125, pp. 345-349. (ISSN 0071-2477)