Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Nyttiga fettsyror i vallfoder

Nyttiga fettsyror i vallfoder

Vallfoder har en nyttigare fettsyrasammansättning än spannmålsbaserade kraftfoder. Vallfoder innehåller de fleromättade linol- och α-linolensyrorna (C18:2 och C18:3) och den senare utgör inte mindre än 55-75 procent av växternas totala fettsyrainnehåll. I både human- och djurförsök har det visats att fleromättade fettsyror i dieten har hälsosamma effekter. Så bara genom att öka andelen vallfoder i foderstaten kan man öka intaget av nyttiga fettsyror. Men det är även möjligt att påverka grödan så att vallfodret innehåller en hög andel omättade fettsyror.

En svensk studie har visat att varken förtorkning eller tillsatsmedel påverkade fettsyrasammansättningen nämnvärt vid ensilering av timotej från första och andra skörd. Det var en del skillnader mellan grönmassa och ensilage vilket tyder på att förändringar i fettsyrasammansättningen sker under ensileringsprocessen. Men dessa skillnader var så små att de inte har någon effekt i praktiken.

Kväve(N)-gödsling kan även ha en positiv inverkan på både totala mängden fettsyror och den relativa mängden omättade fettsyror. Den här studien visade en tendens till ökad koncentration av fettsyror i timotej och ängssvingel vid högre N-giva. Det fanns dessutom starka linjära samband mellan koncentrationen av både individuella och totala mängden fettsyror och koncentrationen av råprotein, ju högre råprotein desto högre andel fettsyror. Klöver innehåller även generellt både mer råprotein och mer omättade fettsyror än gräs.

De högsta koncentrationerna av fettsyror fanns tidigt under säsongen när gräsen fortfarande var i bladstadium. Under återväxten sågs en minskning av fettsyrakoncentrationen trots att gräsen förblev i bladstadium under längre tid, vilket tyder på att ljusintensitet och temperatur spelar en större roll i återväxten än under tidig säsong.

Fria fettsyror, även kallade flyktiga fettsyror, förloras lätt efter att balen öppnats när ensilaget kommer i kontakt med syre. Mindre fria fettsyror gör att de omättade fettsyrorna bevaras bättre i ensilaget även under utfodringen. Så när man öppnar balen behöver man inte vara rädd att förlora de nyttiga omättade fettsyrorna!

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Arvidsson K 2011. Fettsyror i vall och mjölk. Djurhälso- & Utfodringskonferensen 2011, Svensk Mjölk, sid 1-2.

Arvidsson K 2009. Factors affecting fatty acid composition in forage and milk. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2009:62.