Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

Enbart grovfoder positivt för hästens vätskebalans

I den här studien har påverkan på kroppsvikt och plasmavolym under en 12-timmars fasta hos travhästar i träning undersökts vid utfodring med antingen en foderstat bestående av endast energirikt grovfoder (hösilage) eller en foderstat med 50:50 hösilage:havre. Samma hösilage användes i de två foderstaterna och båda foderstaterna täckte underhållsbehovet × 2 och kompletterades med mineraler och salt.

När hästarna åt bara grovfoder var de ca 3 kg tyngre och drack ca 3 L mer vatten än när de åt 50:50 grovfoder:havre och träckens torrsubstanshalt (ts) var lägre när hästarna åt bara grovfoder (20,9 vs. 25,2 %), dvs. träcken innehöll mera vatten. Under fastan tappade hästarna mer i vikt då de utfodrades med hösilagefoderstaten än då de åt hösilage:havrefoderstaten och efter 9 timmar blev det en tydlig skillnad i kroppsvikt mellan foderstaterna (Figur 1). I genomsnitt tappade hästarna 2,4 kg mer under fastan på hösilagefoderstaten, nästan lika mycket som de var tyngre innan fastan. Att de förlorade mer i vikt på hösilagefoderstatens fasta kan bero på att de förlorade en större mängd vatten via träcken eftersom ts-halten i träcken var lägre (dvs. träcken var blötare) när de åt bara grovfoder. I den här studien stod hästarna i sina boxar under fastan, men det är troligt att viktnedgången hade gått snabbare om hästarna t ex åkt transport till en tävlingsplats vilket innebär en viss nervositet och bajsande. Att hästen är ca 3 kg tyngre under träning hemma är inte heller till nackdel.

text-8-1-figur-1-sve

Att mäta koncentrationen av proteiner i plasma (totala plasmaproteiner TPP) är ett indirekt mått på förändringar i hästens totala plasmavolym. Ju högre koncentration av TPP desto mindre plasmavolym. Efter 8 timmars fasta på hösilage:havrefoderstaten observerades en signifikant ökning av TPP, vilket är tecken på början till uttorkning (Figur 2). På hösilagefoderstaten var det först den sista timmen av fasta (timme 11-12) som en ökning av TPP kunde ses. Detta tyder på att när hästar äter bara grovfoder och inget kraftfoder kan de bättre bibehålla vätskebalansen. Troligtvis pga. att de då har en större vätskereservoar i grovtarmen eftersom grovfodrets fibrer binder vatten.

text-8-1-figur-2-sve

Sammanfattningsvis, enbart grovfoder och inget kraftfoder kan vara till fördel för hästens vätskebalans och underlätta för tävlingshästen att bibehålla sin vätskebalans vid den ofrivilliga fasta som kan ske på tävlingsdagar.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Connysson M, Essén-Gustavsson B, Lindberg JE & Jansson A. 2010. Effects of feed deprivation on standardbred horses fed a forage-only diet and a 50:50 forage-oats diet. Equine Veterinary Journal (Suppl. 38), 335-340.