Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hästars vitaminbehov

Hästars vitaminbehov

Vitaminer är organiska föreningar som är livsviktiga och som har metaboliska funktioner men som inte bryts ner för att användas som energikälla. De deltar i livsnödvändiga funktioner vid både metaboliska reaktioner och i immunförsvaret. Det finns vissa pro-vitaminer, som till exempel β-karoten, som inte innehar vitaminaktivitet men som kroppen kan omvandla till aktiva vitaminer. Hästen kan tillsammans med sin mikroflora i magtarmkanalen producera flera vitaminer men kroppens kapacitet att lagra vitaminer varierar. Till exempel så verkar det som att tillräckliga mängder vitamin A kan lagras i levern för att räcka 2-6 månader, vitamin B12-reserver kan räcka ett år och lager av tiamin (vit B1) räcker bara 1-2 veckor. Till skillnad från oss människor behöver en frisk häst ingen askorbinsyra (vit C) via fodret då den tillverkas i tillräckliga mängder från socker (glukos och galaktos) i levern.

Vitaminbehovet är inte mycket högre för arbetande hästar än för hästar i vila, och eventuella ökade behov blir kompenserade för genom den ökade aptiten och det ökade foderintaget. Träning i sig har ingen inverkan på vitaminbehovet hos hästar. Det finns heller inga riktiga belägg för att vitamintillskott över underhållsbehovet skulle kunna förbättra hästens prestation. Men det finns teorier kring hur extra tillskott av vissa vitaminer över behovet för att förebygga vitaminbrist eller bibehålla hälsa skulle innebära hälsoeffekter som i sin tur skulle kunna inverka positivt på hästens prestation. Det behövs mer forskning inom det här området.

Hästars vitaminbehov varierar med ålder och stressituation, om hästen till exempel har störd mag-tarmfunktion kan B-vitaminsyntesen vara försämrad. När hästar går på bete har de inget behov av tillskottsvitaminer, inte heller om de får en foderstat baserad på bra vallfoder och att de dagligen får vistas utomhus. Bearbetning och lagring av foder kan påverka vitamininnehållet och därför kan tillskott behövas ibland. För flera vitaminer finns en maximal toleransgräns och därför är det viktigt att inte överutfodra med diverse vitamintillskott.

Läs mer om vitamin E och A i grovfoder här.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Jansson A, Lindberg JE, Rundgren M, Müller C, Connysson M, Kjellberg L & Lundberg M. 2011. Utfodringsrekommendationer för häst. Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.

Saastamoinen MT & Harris PA. 2008. Vitamin requirements and supplementation in athletic horses. In: Nutrition of the exercising horse, EAAP publication No. 125, pp. 233-254.