Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Dammigt grovfoder ger halsproblem

Dammigt grovfoder ger halsproblem

Att fodra ensilage istället för hö brukar rekommenderas till hästar med halsproblem. Det minskar mängden dammpartiklar och allergener som den uppstallade hästen utsätts för och har visats förhindra försämring hos hästar med COPD (kvickdrag). I Sverige har respirationssjukdomar varit mellan den tredje och den sjätte mest vanliga avlivningsorsaken hos häst. Även i andra europeiska länder har respirationssjukdomar varit en vanlig avlivningsorsak eller krämpa.

Studier har visat att mängden dammpartiklar från dammigt hö av dålig kvalitet var 10 gånger mer än från icke dammigt hö av god kvalitet. Två olika gräsensilage och lusernpellets gav alla signifikant mindre mängd dammpartiklar än det icke dammiga höet av god kvalitet. Gräsensilagen hade torrsubstanshalter på 78 och 50 % ts.

Även strö testades i den här studien; kutterspån (sålt specifikt som strö för hästar) gav ifrån sig mer dammpartiklar än halm av god kvalitet. Kutterspånet var dock betydligt mindre dammigt än det icke dammiga höet av god kvalitet. Krossad spannmål var dammigare än höet av god kvalitet.

Livsdugliga sporer från COPD-allergenerna A. fumigatus, F. rectivirgula och T. vulgaris visade att det var ingen skillnad mellan ensilaget med 78 % ts och höet av god kvalitet. Men ensilaget med 50 % ts hade signifikant lägre allergener än höet av god kvalitet. Sporer från det dammiga höet av dålig kvalitet gick inte att kvantifiera då Petriskålarna som de odlas i blev överväxta, även när provtagningstiden reducerades till 5 sekunder.

Det är viktigt att välja foder av bra hygienisk kvalitet och är man osäker går det att skicka foderprover för analys, läs mer om det här. Även halmprover kan skickas för analys och tänk på att den övriga stallmiljön också spelar roll, grupphästhållning utomhus med ligghall istället för stall är ett attraktivt alternativ!

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Clausen von M, Preisinger R & Kalm E. 1990 Analyse von krankheitsdaten in der deutschen warmblutzucht. Züchtungskunde 62, 167-178.

Egenvall A, Penell JC, Bonnett BN, Olson P & Pringle J. 2006 Mortality of Swedish horses with complete life insurance between 1997 and 2000: variations with sex, age, breed and diagnosis. The Veterinary Record 158, 397-406.

Vandenput S, Duvivier DH, Votion D, Art T & Lekeux P. 1998 Environmental control to maintain stabled COPD horses in clinical remission: effects on pulmonary function. Equine Veterinary Journal 30, 93-96.

Vandenput S, Istasse L, Nicks B & Lekeux P. 1997 Airborne dust and aeroallergen concentrations in different sources of feed and bedding for horses. The Veterinary Quartely 19, 154-158.

Wallin L, Strandberg E, Philipsson J & Dalin G. 2000 Estimates of longevity and causes of culling and death in Swedish warmblood and coldblood horses. Livestock Production Science 63, 275-289.

Wilsher S, Allen WR, & Wood JLN. 2006 Factors associated with failure of Thoroughbred horses to train and race. Equine Veterinary Journal 38, 113-118.