Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hästars syra-basbalans

Hästars syra-basbalans

Hästar är herbivorer (gräsätare) och därför har de också ett överskott av bas och utsöndrar en alkalisk urin (högt pH-värde) som har en hög koncentration av bikarbonat. Detta beror på att gräs innehåller anjoner som äppelsyra, akonitsyra och citronsyra i form av kalium-, kalcium- och magnesiumsalter. När anjonerna oxideras avlägsnas vätejoner och bikarbonatjoner ackumuleras.

När hästen utför medelhårt till hårt arbete sker en försurning av muskler och blod, pH-värdet sjunker, med muskeltrötthet som följd. Dessa syra-basförändringar i arbetande muskler och blod under medelhårt till hårt arbete kommer av den anaeroba metabolism som sker i kontraherande muskelceller. Mjölksyra (laktat) och vätejoner är de försurande slutprodukterna av muskelcellernas anaeroba metabolism. Att analysera koncentrationen av mjölksyra och att mäta pH-värdet i hästens blod och muskler vid arbete och återhämtning är de vanligaste sätten att fastställa graden av försurning i hästens kropp.

En studie på travhästar i träning vid utfodring med en foderstat bestående av endast grovfoder jämfört med en foderstat med 50:50 grovfoder:kraftfoder har visat att hästarna hade en högre koncentration av bikarbonat i blodplasman när de åt bara grovfoder. Koncentrationen av mjölksyra i plasma var också lägre efter arbete och blod-pH högre under arbete när hästarna åt bara grovfoder jämfört med grovfoder:kraftfoder. Bara grovfoder har alltså positiva effekter på syra-basbalansen hos hästar och här kan ni läsa mer om syra-basstudien.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Houpt TR 1993 Acid-Base Balance. In: Dukes’ physiology of domestic animals 11th edn. (Eds. Swenson MJ, Reece WO) Comstock: Cornell University Press, pp. 604-615.

Jansson A & Lindberg JE 2012 A forage-only diet alters the metabolic response of horses in training. Animal 6, 1939-1946.

Lindinger MI & Waller A 2008 Muscle and blood acid-base physiology during exercise and in response to training. In: Equine Exercise Physiology (Eds. Hinchcliff KW, Geor RJ, Kaneps AJ), Elsevier Ltd, pp. 350-381.