Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

Hösilage eller ensilage – påverkas prestationen?

I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med hösilage (68 % ts, 0,2 % mjölksyra, pH 5,8) och ensilage (41 % ts, 3 % mjölksyra, pH 4,8). Fodren skördades samma dag från samma vall och hade ett högt energiinnehåll (11,3-11,4 MJ/kg ts). Foderstaterna bestod till största delen av grovfodren men kompletterades med betfor (20 % av energiintaget), mineraler och salt. Tre hästar började på ensilagefoderstaten och tre på hösilagefoderstaten och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 17 dagar innan ett arbetstest genomfördes. Arbetstesten var utformade som ett intervallarbete på rundbana med 4 stycken 1000-metersintervaller (genomsnittliga km-tider: 1:a 1,35; 2:a 1,29; 3:e 1,26 och 4:e 1,23) med 5 minuters skritt emellan. Provtagningar gjordes före, under och efter arbetet. Dessutom körde samma kusk samma häst i båda testen och visste inte vilken foderstat hästen stod på. Efter arbetstesten fick kuskarna gradera hästarnas arbetstemperament.

Före, under och efter arbetstesten kunde inga signifikanta skillnader uppmätas mellan foderstaterna i rektaltemperatur, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och pH i blodet (Tabell 1). Även hästarnas koncentrationer av mjölksyra i plasma analyserades (Figur 1) och det var inga skillnader mellan vilken foderstat hästarna stod på. Det var heller ingen skillnad i kuskarnas gradering av hästarnas arbetstemperament under arbetstesten.

Text 2.1 tabell 1 sve

Text 2.1 figur 1 sve

Figur 1 visar att hästarna genomförde ett ordentligt intervallarbete och hade höga koncentrationer av mjölksyra. Den visar också nyttan med intervallarbete, att gradvis springa med mer och mer mjölksyra i kroppen men på ändå ganska fräscha ben tack vare vilan emellan intervallerna.

Sammanfattningsvis inverkade inte grovfodrets vattenhalt, mjölksyrakoncentration eller pH på hästarnas arbetssvar och kuskarna kunde inte heller känna av några skillnader i hästarnas temperament. Läs mer om hur skillnader i vattenhalt mellan hö och ensilage inverkar på hästens vätskebalans här.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Muhonen S, Lindberg JE, Bertilsson J & Jansson A. 2009. Effects on fluid balance, digestion and exercise response in Standardbred horses fed silage, haylage and hay. Comparative Exercise Physiology 5 (3-4), 133-142.