Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Minskade tarmrörelser vid installning efter betesgång

Hur hästar hålls har visat sig spela roll för hästars hälsa, uppstallade hästar har till exempel en ökad risk för kolik. Här sammanfattas två studier som undersöker orsakerna till detta. Hästars tarmkontraktioner har mätts när de gick på bete (och inte gjorde något arbete) och när hästarna stallades in från betet och gjorde lätt arbete varje dag. På bete kan hästar röra sig fritt dygnet runt, äta många av dygnets timmar och bete innehåller vanligtvis betydligt mer vatten än annat foder. Även kraftfoder innebär en ökad risk för kolik.

När hästarna hade stallats in och fått en två-veckors anpassningsperiod till att stå på box och göra lätt arbete varje dag mättes deras tarmkontraktioner med ultraljud och jämfördes med mätningar från betesperioden. Kontraktionerna mättes på tre områden längs grovtarmen där problem brukar uppstå. Uppstallningen innebar färre tarmkontrationer än när hästarna gick på bete, se tabell 1.

Text 85 tabell 1 sve

Anledningar till varför tarmrörelserna minskar när hästar är uppstallade kan vara mera stillastående, annat foder, mindre volym foder och torrare foder. Nedanstående tabell visar hur mycket hästar druckit, hur mycket träck de avgett och träckens ts-halt när de gått på bete och de två första veckorna när de stallats in (Tabell 2). När hästarna stod på box gick de lätt arbete 60 min varje dag.

Text 85 tabell 2 sve

Tabell 2 visar hur hästarna har druckit betydligt mer när de stallats in än när de gick på betet. Bete innehåller mycket mer vatten än torrt foder och därför behöver hästarna dricka mer när de är uppstallade. Hästarna hade trots att de drack mer ändå betydligt torrare träck när de stallats upp vilket tyder på att de inte helt lyckades kompensera vattenintaget med att dricka mer. Eftersom hästar behöver dricka mer när de äter torrt foder är vattenkällan väldigt viktig. När hästar inte kan upprätthålla normal vätskebalans tas vätska från grovtarmen för att kompensera och skydda kroppens vätskevolym, vilket innebär att risken för förstoppning och kolik ökar. Om din häst har väldigt torr träck kan det vara idé att se över vilka vattenkällor den har och hur de fungerar. Läs mer om vattenkällor och hästens vattenintag här.

Även mängden träck var mindre när hästarna stallats in, detta visar hur en begränsad fodergiva ger mindre träck i jämförelse med den fria tillgången på bete. Detta innebär mindre volym på tarminnehållet och ett torrare tarminnehåll vilket kan ha betydelse för hästars tarmrörelser.

Sammanfattningsvis innebar uppstallningen inverkan på hästarnas möjligheter att röra sig fritt och de behövde dricka mer men fick ändå torrare träck och avgav mindre träck. För att minska riskerna för tarmstörningar och kolik behöver vi se över och utveckla vår hästhållning.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Williams S, Horner J, Orton E, Green M, McMullen S, Mobasheri A & Freeman SL. 2015. Water intake, faecal output and intestinal motility in horses moved from pasture to a stabled management regime with controlled exercise. Equine vet. J. 47, 96-100.

Williams S, Tucker CA, Green MJ & Freeman SL. 2011. Investigation of the effect of pasture and stable management on large intestinal motility in the horse, measured using transcutaneous ultrasonography. Equine vet. J. 43, 93-97.