Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hästars vattenintag

Hästars vattenintag

Att hästen har tillgång till bra dricksvatten av hög kvalitet är viktigt. Men det finns studier som visar att även vilken typ av vattenkälla, t.ex. automatisk vattenkopp eller hink, har stor betydelse för hästens vattenintag, drickbeteende och vätskebalans. Utöver detta har även foderstaten betydelse och hur mycket vatten hästen får i sig via fodret.

I en preferensstudie där hästar har fått välja mellan att dricka ur en hink eller ur en automatisk vattenkopp (flöde 8 liter/minut) föredrog alla att dricka ur hink. Hästarna drack även 40 % mer per dag när de drack ur hink än ur en självfyllande automatisk vattenkopp med ett minutflöde på 3 L. Det kan finnas flera förklaringar till varför hästarna föredrog att dricka ur hink, vattenytan och vattendjupet är större och vattnets lukt och smak kan vara annorlunda efter att det ”luftats” när man häller upp det i hinken. Hästar kan dricka mycket vatten på kort tid vilket antagligen beror på att vid vattenhålet var vilda hästar lätta byten för rovdjur. Därför är en vattenkopp med lågt minutflöde inte förenligt med hästars naturliga drickbeteende då de måste förlänga sin dricktid för att få i sig samma mängd vatten.

Samma studie visar ingen skillnad i utsöndringen av vatten via träck och urin när hästarna drack ur hink, automatisk vattenkopp (flöde 8 liter/min) och självfyllande automatisk vattenkopp (flöde 3 liter/min). Men eftersom vattenintaget var signifikant mindre med den självfyllande automatiska vattenkoppen var skillnaden mellan vatten in och vatten ut via träck och urin signifikant mindre. Det innebar att hästarna tenderade att minska i vikt och två av hästarna hade till och med en nettoförlust av kroppsvatten. När hästar inte kan upprätthålla normal vätskebalans tas vätska från grovtarmen för att kompensera och skydda kroppens vätskevolym och då ökar risken för förstoppning och kolik. Därför att det viktigt att se över vilken vattenkälla man har och kontrollera flödet i automatiska vattenkoppar. Ett automatiskt vattningssystem kan inte alltid anses vara fri tillgång till dricksvatten.

Fodrets vatteninnehåll har också stor betydelse för hästens vattenintag. Tabell 1 visar medelvärden för hur mycket hästar druckit när de utfodrats med hö, hösilage och ensilage och deras totala vattenintag (druckit + vatten via fodret). När hästarna äter torrare foder behöver de dricka mer; tabellen visar att travhästarna i träning drack 7 kg mer vatten per dag när de fodrades med hö och hösilage än med ensilage.

Text 28.1 tabell 1

Omgivningstemperaturen har också stor inverkan på hästars vattenintag och även det syns i tabell 1; travhästarna i träning hade ett totalt vattenintag på 26-28 kg/dag vintertid och 35-36 kg/dag sommartid. Mer läsning om vattenintag och vätskebalans hittar ni här; skillnader mellan hö och ensilage, för olika grovfoderintag och olika råproteinintag.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Muhonen S 2008. Metabolism and hindgut ecosystem in forage fed sedentary and athletic horses. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:68.

Nyman S. 2001. Water intake and fluid regulation in the horse. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2001:98.

Nyman S & Dahlborn K. 2001. Effect of water supply method and flow rate on drinking behavior and fluid balance in horses. Physiology & Behavior 73, 1-8.