Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Räkna om från kg ts till kg foder

Räkna om från kg ts till kg foder

Torrsubstansinnehållet (ts) i grovfodret är det torra material som är kvar när vatteninnehållet i fodret räknats bort (Figur 1). Eftersom vattnet inte innehåller någon näring är det väldigt viktigt att veta fodrets ts-halt för att kunna värdera fodret och för att kunna räkna foderstater. Hur mycket vatten grovfoder innehåller varierar stort mellan bete, ensilage, hösilage och hö vilket syns tydligt i Figur 1. När man skickar in foderprov för analys så får man också ts-halten med i analyssvaret. Ibland kan man behöva räkna om fodrets näringsinnehåll från kg ts till kg foder eller tvärtom. Till exempel om man har räknat ut hästens behov i kg ts så behöver man räkna om det till kg foder för att veta hur mycket foder man ska väga upp när det är dags att fodra. Nedan visas två räkneexempel på hur man räknar om energi- och proteinvärden från kg ts till kg foder och från kg foder till kg ts för hö och ensilage från Tabell 1.

Text 15.1 Figur 1 sve
 
Text 15.1 tabell 1 sve
 
Räkneexempel

Från kg ts till kg foder:
 
82 % ts (82/100 = 0,82)

11,6 MJ/kg ts                      →           11,6 × 0,82 = 9,5 MJ/kg foder

113 g smb rp/kg ts            →            113 × 0,82 = 93 g smb rp/kg foder
 
Ensilage 45 % ts (45/100 = 0,45)

11,6 MJ/kg ts                      →          11,6 × 0,45 = 5,2 MJ/kg foder

127 g smb rp/kg ts            →           127 × 0,45 = 57 g smb rp/kg foder
 
Från kg foder till kg ts:
 
82 % ts (82/100 = 0,82)

9,5 MJ/kg foder                 →           9,5 / 0,82 = 11,6 MJ/kg ts

93 g smb rp/kg foder       →            93 / 0,82 = 113 g smb rp/kg ts
 
Ensilage 45 % ts (45/100 = 0,45)

5,2 MJ/kg foder                 →           5,2 / 0,45 = 11,6 MJ/kg ts

57 g smb rp/kg foder        →          57 / 0,45 = 127 g smb rp/kg ts

 
Sara Muhonen, AgrD