Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Inplastade balar – Horsewrap vs. standardfilm

Inplastade balar – Horsewrap vs. standardfilm

Horsewrap är en starkare sträckfilm som tagits fram för inplastning av hösilage till häst och ska klara av den lite vassare och styvare grönmassan som höga ts-halter innebär. I den här studien har Horsewrap jämförts med vanlig standardfilm, standard bale wrap, och 32 balar vardera plastades in med de två sträckfilmerna. Grödan var 2 hundäxingvallar vid andra skörd. De två sträckfilmerna var 25 µm tjocka, 750 mm breda och försträcktes med ca 70 %, överlappningen på balen var 50 % av filmbredden.

Det var stor skillnad i ytskador mellan de två sträckfilmerna (Tabell 1) men även stor variation mellan enskilda balar. Näringsförlusterna var större i balarna med standardfilm vilket berodde på större ytskador (fågelangrepp) och därmed bortsorterat foder. Förutom fågelskador ses en hel del problem med katter, men det kan även vara hundar och andra djur, som klöser och gör hål på balarna. Sträckfilmen Horsewrap klarade ytskadeangrepp bättre och hade även tätare skarvar. De balar som plastades in med Horsewrap hade en högre gastäthet än balarna med standardfilmen. Gastätheten mäts genom att en spetsventil (Ekolag) trycks in i balen, ett undertryck skapas och tiden i sekunder det tar för undertrycket att öka från -20 mm vp (vattenpelare) till -15 mm vp mäts.

Text 17.1 tabell 1 sve

Sammanfattningsvis bör balar skyddas mot fågelangrepp, annars riskerar de att få svampangrepp som kan innebära stora näringsförluster. Plastens kvalitet kan minska problemen; sträckfilmen Horsewrap gav gastätare balar, mindre ytskador och lägre näringsförluster som svamptillväxt.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Jacobsson F. 2002. Paketensilering som belyser inverkan av sträckfilmens kvalitet vid inplastning med 6 och 8 lager sträckfilm. Examensarbete inom Lantmästarprogrammet. Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU, Alnarp.

3 Comments

 1. Intressant! En fråga ang tabell 1: hur skall den sista raden tolkas?
  Vem marknadsför sträckfilmen?

  • Hej Ulla!
   När det gäller ytskadornas del av förlusterna (vilket innebar bortsortering av foder) var Horsewrap betydligt bättre än standardfilmen. Nedersta raden visar näringsförlusterna utan ytskadeförluster, dvs täta balar under ideala förhållanden, då är plastfilmerna likvärdiga. Så frågan blir om man kan skapa och förvissa sig om ideala förhållanden eller om man ska investera i lite dyrare plastfilm som skyddar bättre mot ytskador.

   Det är Trioplast som tillverkar båda dessa plastfilmer. Jag vet inte hur mycket olika återförsäljare marknadsför Horsewrap.

   Hälsningar
   Sara

  • Info från Trioplast:

   För närmaste Återförsäljare av HorseWrap kontakta Trioplast AB.

   Telefon, 0371 345 10
   info.smt@trioplast.com