Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Foderstatens inverkan på stoets mjölk

Foderstatens inverkan på stoets mjölk

I den här studien undersöktes inverkan på stomjölkens sammansättning när fölston utfodrades med en grovfoderfoderstat (95 % grovfoder: 5 % kraftfoder (soja, betmelass, mineraler)) jämfört med en kraftfoderfoderstat (50 % grovfoder: 50 % kraftfoder (korn, soja, betmelass, mineraler)). Tio ston i sina två första månader av laktationen, av de franska raserna Breton och Comtois, delades in i två grupper; 5 ston tilldelades grovfoderfoderstaten och 5 kraftfoderfoderstaten. I båda grupperna hade stona fri tillgång på grovfodret och för gruppen på kraftfoderfoderstaten justerades kraftfodergivan så att foderstaten alltid hade en 50:50 kvot på grovfoder:kraftfoder. Energi- och proteinbehoven uppfylldes på båda foderstaterna.

Stona som utfodrades med grovfoderfoderstaten åt i genomsnitt 1,7 kg torrsubstans (ts) mer per dag än stona som utfodrades med kraftfoderfoderstaten och den individuella variationen i foderintag var mindre mellan stona på grovfoderfoderstaten. Det genomsnittliga energiintaget var dock högre för stona som utfodrades med kraftfoderfoderstaten och de hade även en genomsnittligt högre mjölkproduktion (Tabell 1). Men det sto som producerade den största mjölkmängden fanns i gruppen som fodrades med grovfoderfoderstaten, hon mjölkade upp till 39 kg/dag i vecka 8 men då var också fettkoncentrationen i hennes mjölk väldigt låg.

Stomjölkens koncentration av fett, råprotein, kalcium och fosfor var högre för stona som utfodrades med grovfoderfoderstaten än för stona som utfodrades med kraftfoderfoderstaten (Tabell 1). Stomjölkens koncentration av laktos var högre för stona som utfodrades med kraftfoderfoderstaten och koncentrationen av magnesium skiljde sig inte signifikant mellan foderstaterna (Tabell 1).

Text 31.1 tabell 1 sve

Foderstaten hade också en effekt på stomjölkens fettsyrasammansättning; högre koncentrationer av linolensyra [18:3(n-3)] och lägre koncentrationer av linolsyra [18:2(n-6)] hos de ston som fodrades med grovfoderfoderstaten än de som fodrades med kraftfoderfoderstaten (Tabell 2). Den här skillnaden i fettsyrasammansättning speglar den i foderstaterna; grovfoder innehåller mera linolensyra och kraftfoder innehåller mera linolsyra.

Text 31.1 tabell 2 sve

Sammanfattningsvis mjölkade stona som utfodrades med kraftfoderfoderstaten större mängd per dag men stona som utfodrades med grovfoderfoderstaten producerade en mera koncentrerad mjölk. Den inverkan som foderstaterna gav på stomjölken innebar ingen skillnad i fölens dagliga viktökning. Det är viktigt att tänka på att lakterande ston behöver grovfoder av hög kvalitet; högt energi- och proteininnehåll!

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Doreau M, Boulot S, Bauchart D, Barlet JP & Martin-Rosset W. 1992. Voluntary intake, milk production and plasma metabolites in nursing mares fed two different diets. Journal of Nutrition 122, 992-999.