Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Förvara rundbalar stående

Förvara rundbalar stående

Plastfilmen till ensilage/hösilagebalar är en sträckfilm som blir lite klistrig när den sträcks, det gör att plastlagren klistrar ihop sig och balen blir tätare. När balen står upprätt ligger plastlagren vertikalt och trycket från balens innehåll sträcker plasten så att plastlagren fortsätter vara klibbiga och balen förblir tät.

Om balen ligger ner ligger plastlagren horisontellt och trycket från balens innehåll kan inte sträcka plasten lika bra. Det kan innebära att balens täthet försämras och luft lättare läcker in. Har man riktigt otur, och i kombination med låg baldensitet, kan regnvatten ta sig in genom plastlagren på liggande balar.

Så för att försäkra sig om täta balar och förebygga dålig hygienisk kvalitet – förvara rundbalarna stående!

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Lingvall P. 1995. Balhandboken pp. 52. ISBN91-630-3698-3