Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Hästens grovtarm är en vätskereservoar

Förutom näringsförsörjning fungerar hästens grovtarm även som en vätskereservoar. Detta är möjligt genom att fibrer binder vatten till sig. Fibrer har en hög vattenhållande kapacitet och med en foderstat bestående av mycket grovfoder får hästen i sig mycket fibrer och får därmed även en större vattenreservoar än på en foderstat med lite grovfoder och mycket kraftfoder. Högpresterande hästar som utför hårt arbete kan förlora stora mängder vätska och en foderstat med mycket grovfoder verkar vara till fördel för hästens vätskebalans.

Olika typer av fibrer binder och släpper ifrån sig vatten olika och därför kan typen av grovfoder, till exempel tidigt eller sent skördat, ha betydelse för grovtarmens vätskereservoar. Det verkar finnas en större vätskemängd tillgänglig i grovtarmen när mera lösliga fibrer ingår i foderstaten. Det beror på att lösliga fibrer fermenteras/bryts ned i större utsträckning och när fibern fermenteras blir vattnet som var bundet till fibern tillgängligt att absorberas från tarmen och på så sätt fungerar grovtarmen som en vätskereservoar för hästen.

Grovfoders kapacitet att binda vatten minskar under matsmältningen, eftersom fibrerna bryts ned, men rankingen mellan olika grovfoder är samma före och efter matsmältning; en studie visar att gräs hade högst vattenhållande kapacitet, på andra plats kom betfiber och sedan lusern före en kommersiell fibermix. Grovfodret med högst vattenhållande kapacitet var även bäst på att släppa ifrån sig vatten vilket gör det tillgängligt för hästen.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Danielsen K, Lawrence LM, Siciliano P, Powell D & Thompson K. 1995. Effect of diet on weight and plasma variables in endurance exercised horses. Equine Veterinary Journal, Supplement 18, 372-377.

Parsons AM, Nielsen BD, Schott HC, Geor R, Yokoyama M & Harris P. 2011. Effects of fiber type, particle size, and soak time on water hydration and estimated potential water releasing capacities of roughages fed to horses. Journal of Equine Veterinary Science 31, 261.

Warren LK, Lawrence LM, Brewster-Barnes T & Powell DM. 1999. The effect of dietary fibre on hydration status after dehydration with frusemide. Equine Veterinary Journal, Supplement 30, 508-513.