Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Tillväxt och skelettutveckling hos ettåringar

Tillväxt och skelettutveckling hos ettåringar

I en amerikansk studie vid University of Florida undersöktes tillväxten och skelettutvecklingen hos ettåringar som utfodrades med två olika grovfoder, lusern (Medicago sativa) och coastal bermudagräs (Cynodon dactylon) även kallat hundtandsgräs. 8 fullblod och 7 quarterhästar, 346 ± 8 dagar gamla, användes i den här studien och de lottades (inom ras) i två grupper. Den ena gruppen fick lusernhö + kraftfoder och den andra gruppen fick coastal bermudagräs + kraftfoder (samma kraftfoder på båda foderstaterna). Lusernfoderstaten innebar ett högre dagligt intag av råprotein, lysin och kalcium än coastal bermudafoderstaten; råprotein: 1320g vs. 896 g, lysin: 59,5 g vs. 37,1 g, kalcium: 75,4 g vs. 48,7 g.

De ettåringar som fick lusernfoderstaten ökade i vikt med 0,80 kg per dag, medan de ettåringar som fick coastal bermudafoderstaten ökade med 0,64 kg per dag vilket var signifikant lägre. Efter 112 dagar hade ettåringarna på lusernfoderstaten ökat mera i vikt, bukomfång, mankhöjd, kroppslängd och i höjd över höften (Tabell 1). På lusernfoderstaten hade åringarna ett högre foderutnyttjande, dvs. de hade en högre viktökning per kg foder (Tabell 1).

text 32.1 tabell sve

Även hästarnas skenben röntgades och en bedömning av hästarnas benmineralisering genomfördes, vilken visade ingen skillnad i benmineralisering mellan de två foderstaterna. Det bedömdes att båda foderstaterna var tillräckliga för att upprätthålla normal benmineralisering.

Sammanfattningsvis, lusern är en baljväxt med högt protein- och kalciuminnehåll och ett utmärkt grovfoder för växande hästar. Oavsett vilket grovfoder man ger är det viktigt att hålla koll på proteininnehållet och se till så att den växande unghästen får det den behöver.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Ott EA & Kivipelto J. 2002. Growth and development of yearling horses fed either alfalfa or coastal bermudagrass: hay and a concentrate formulated for bermudagrass hay. Journal of Equine Veterinary Science 22, 311-319.