Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Kallt väder ökar grovfoderbehovet

Kallt väder ökar grovfoderbehovet

Hästen är ett varmblodigt djur som reglerar sin kroppstemperatur. När hästen befinner sig inom det temperaturintervall där den inte behöver göra sig av med överskottsvärme eller producera extra värme kallas att hästen befinner sig i sin termoneutrala zon. Den nedre kritiska temperaturen är den nedre gränsen för den termoneutrala zonen där den metaboliska värmeproduktionen ökar för att hästen ska kunna bibehålla kroppstemperaturen. Den övre kritiska temperaturen är den övre gränsen för den termoneutrala zonen där evaporationen (avdunstning av vatten från huden) måste öka för att minska hästens kroppstemperatur.

Den termoneutrala zonen och den nedre kritiska temperaturen för hästar varierar med ålder, hull, ras, årstid, klimat och framförallt energiintag. Ett högt energiintag ökar den metaboliska värmeproduktionen och sänker därmed den nedre kritiska temperaturen. Studier har visat att ettåriga hästar med fri tillgång på foder hade en beräknad nedre kritisk temperatur på – 11°C och ettåringar med begränsad tillgång på foder hade en beräknad nedre kritisk temperatur på 0°C. När det är kallt och den växande hästen måste öka sin värmeproduktion förbrukar den energin som ska användas för tillväxt och studier har visat att unghästar växer långsammare vid kalla temperaturer. För en vuxen häst på 500 kg har det ökade energibehovet för värmeproduktion beräknats till ca 1,5 MJ omsättbar energi per dag för varje grad som temperaturen sjunker under hästens nedre kritiska temperatur.

Olika fodermedel ger även olika stor värmeproduktion. Vid nedbrytning av grovfoder bildas mer värme än vid nedbrytning av kraftfoder då grovfoder tuggas mera och den mikrobiella jäsningen i grovtarmen ger en större värmeproduktion. Grovfoder av bra kvalitet är alltså ett utmärkt sätt för hästen att hålla värmen under kalla vintrar.

Sara Muhonen, AgrD

Källor:
Blaxter K. 1989. Energy metabolism in animals and man. Cambridge University Press, Cambridge.

Cymbaluk NF. 1994. Thermoregulation of horses in cold, winter weather: a review. Livestock Production Science 40, 65-71.