Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Islandshästar vs. travhästar, vilka är bäst på att smälta grovfoder?

Islandshästar vs. travhästar, vilka är bäst på att smälta grovfoder?

I den här studien jämfördes sex islandshästars och sex varmblodiga travhästars förmåga att smälta grovfoder. Två gräshösilage användes och alla hästar testades på båda fodren. Hösilage 1 var skördat efter axgång och hösilage 2 var skördat efter fröfällning.

Figur 1 visar smältbarhet för organisk substans, fiberfraktionen NDF och råprotein för islandshästarna och travhästarna på både det tidiga och det sent skördade hösilaget. Organisk substans är torrsubstans minus aska. Det var inga skillnader i de två hästrasernas förmåga att smälta grovfodret, förutom för organisk substans när de åt det tidigt skördade hösilaget. Travhästarna hade 2,9 % högre smältbarhet av organisk substans än islandshästarna på hösilage 1.

Text 35 figur sve
 

Den här studien visar att det inte verkar vara någon större skillnad i dessa två rasers kapacitet att smälta grovfoder. Men under studiens gång ökade islandshästarna i kroppsvikt och travhästarna minskade i kroppsvikt. Det var inga skillnader i hästarnas foderintag per kg kroppsvikt (travhästarna hade ett något högre energiintag på hösilage 1) och de fodrades efter tidigare erfarenheter av deras energibehov. Islandshästarna hade ändå högre body condition scores (BCS) och tjockare rumpfett än travhästarna; de var fetare. Detta visar att travhästarna hade högre energibehov och det kan bero på att de frivilligt rörde sig mera och/eller att de hade högre underhållsbehov pga. en mera energikrävande kroppssammansättning (mindre fett, mera muskler).

Islandshästarna hade en större aptit och travhästarnas aptit motsvarande inte riktigt deras energibehov (eftersom de minskade i vikt), vilket visar på fenomenet med lättfödda och svårfödda hästar. Islandshästarna bedömdes ligga mellan normalfödda till lättfödda och travhästarna mellan normalfödda till svårfödda.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Ragnarsson S & Jansson A. 2011. Comparison of grass haylage digestibility and metabolic plasma profile in Icelandic and Standardbred horses. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 95, 273-279.