Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Hästar är grovtarmsjäsare

Hästar är grovtarmsjäsare

Hästen är en fantastisk grovtarmsjäsare! Här berättar AgrD Sara Muhonen om hästens tarmkanal och hur man ska tänka när man väljer vallfoder till sin häst.

 
 
 
 
 
 

Vetenskapliga källor:
Duncan P. 1992. Horses and grasses: the nutritional ecology of equids and their impact on the camargue. Springer-Verlag.
Jansson A & Lindberg JE. 2012. A forage-only diet alters the metabolic response of horses in training. Animal 6:12, 1939-1946.
Ragnarsson S & Lindberg JE. 2010. Impact of feeding level on digestibility of a haylage-only diet in Icelandic horses. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 94, 623-627.