Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Ny studie på cellnivå visar att vallfoder och inget kraftfoder är bästa foderstaten

Ny studie på cellnivå visar att vallfoder och inget kraftfoder är bästa foderstaten

En ny studie från SLU visar att utfodring med enbart vallfoder stimulerar aerob metabolism i högre omfattning än när hästar äter kraftfoder som innehåller stärkelse. När hästarna i studien åt bara vallfoder och inget kraftfoder förändrades energiomsättningen i muskulaturen liknande den förändring som uppstår vid träning. Proteiner (enzymer) i den aeroba energimetabolismen i cellens mitokondrier är uppreglerade hos hästar som utfodras med enbart vallfoder. Nu rekommenderas därför att utfodringen ändras och övergår till en foderstat som domineras av vallfoder och inget kraftfoder. För hästar med högre energibehov, t ex. tävlingshästar, krävs därför ett vallfoder skördat tidigt på säsongen när gräset fortfarande är spätt och motsvarar kraftfodrets energivärde. Läs mer här i Stiftelsen Hästforsknings nyhetsblad, sidan 4.

Sara Muhonen, AgrD

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Artiklar | Urhästen - […] Ny studie på cellnivå – bara vallfoder och inget kraftfoder → Publicerad september 2015. […]