Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Optimera stallets foderekonomi

Optimera stallets foderekonomi

Här räknar vi ut vad en foderstat för en högpresterande häst kostar per dag, per månad och per år. Vi undersöker två olika foderstater; 1. en med lite dyrare grovfoder med högre näringsinnehåll kompletterat med mineralfoder och 2. en med lite billigare grovfoder med lägre näringsinnehåll kompletterat med kraftfoder.

Här är vår exempelhäst:

Häst, 500 kg, normalfödd, gör mycket hårt arbete

Totalt energibehov per dag (underhåll + arbete)        → 106 MJ
Totalt proteinbehov per dag (6 g smb rp/MJ)              → 634 g smältbart råprotein

Foderstat 1:
Grovfoder: 11,5 MJ/kg ts och 95 g smältbart råprotein            Pris exkl moms 30 öre/MJ →  3,45 kr/kg ts
Kommersiellt mineralfoder                                                          Pris exkl moms                  → 24,92 kr/kg

Giva grovfoder 9,5 kg ts/dag                  9,5 × 11,5 = 109 MJ/dag                   9,5 × 95 = 903 g smb rp/dag
Giva mineralfoder 126 g/dag

→ ger 1,9 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt och dag

Kostnad grovfoder:                  32,78 kr/dag exkl moms                          40,97 kr/dag inkl moms
Kostnad mineralfoder:              3,14 kr/dag exkl moms                            3,92 kr/dag inkl moms

Totala kostnader inkl moms        Per dag 44,89 kr                Per månad 1392 kr                 Per år 16386 kr

Foderstat 2:
Grovfoder: 9 MJ/kg ts och 50 g smältbart råprotein               Pris exkl moms 26 öre/MJ  →   2,34 kr/kg ts
Kommersiellt kraftfoder: 10,4 MJ/kg ts, 69,6 g smb rp           Pris exkl moms 1,12 kr/MJ → 11,69 kr/kg ts

Giva grovfoder 7,5 kg ts/dag                 7,5 × 9 = 67,5 MJ/dag                        7,5 × 50 = 375 g smb rp/dag
Giva kraftfoder 4,0 kg ts/dag               4,0 × 10,4 = 41,6 MJ/dag                 4,0 × 69,6 = 278 g smb rp/dag
Totalt                                                        → 109 MJ/dag                                     → 653 g smb rp/dag

→ ger 1,5 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt och dag

Kostnad grovfoder:                   17,55 kr/dag exkl moms                        21,94 kr/dag inkl moms
Kostnad kraftfoder:                   46,77 kr/dag exkl moms                        58,46 kr/dag inkl moms

Totala kostnader inkl moms       Per dag 80,40 kr                 Per månad 2492 kr                 Per år 29347 kr

Foderstat 1 med bara grovfoder och inget kraftfoder är inte bara till fördel för foderekonomin utan den är även till fördel för hästens hälsa, välmående och prestation. Läs mer om fördelarna med bara grovfoder här, här och här!

Tänk även på att se till att hästen får tillräckligt med salt.

När du ska väga upp grovfodergivan kan du behöva räkna om från kg ts till kg foder. Se här för mer info om kg foder och kg ts och räkneexempel!

Sara Muhonen, AgrD

4 Comments

 1. Vad är det för ts ni räknat på? Kan vara bra å veta ,speciellt för de som är inte kan skilja på ts/ts/ kg foder! Tillräckligt många som blandar ihop de begreppen.

  • Hej Camilla,

   när man räknar på hästens behov räknar man alltid i kg ts (därför att vatten innehåller ingen näring). Någon ts-halt står inte med i dessa exempel för att minimera antalet siffror. Ts-halten behövs sen, när man ska räkna ut hur många kg foder man behöver väga upp eller om hästen har fri tillgång och man vill kontrollräkna för att se om den äter tillräckligt mycket per dag. Längst ner i texten står det ”När du ska väga upp grovfodergivan kan du behöva räkna om från kg ts till kg foder. Se här för mer info om kg foder och kg ts och räkneexempel!”. Klicka på länken och du kommer till en text där kg ts och kg foder förklaras med både figur och text. Där finns även räkneexempel hur man räknar om från kg ts till kg foder och vice versa.

   Sara

 2. Det är dock inte alltid mängden av ett enskilt mineral som kan ställa till det, utan förhållandet mellan olika mineraler. Exempelvis vad gäller mineraler är det mycket viktigt att hästen får i sig mer kalcium än fosfor eftersom det speglar förhållandet av dessa mineraler i hästen.

  • Kalcium (Ca) tas till största delen upp i främre delen av tunntarmen, medan fosfor (P) tas upp i grovtarmen. Ges för mycket P i förhållande till Ca sjunker smältbarheten på Ca och hästen kan då få kalciumbrist även om fodret egentligen innehåller tillräckligt mycket Ca. Därför är det viktigt att kvoten mellan Ca och P ligger på minst 1,2, gärna högre. Detta innebär att grovfodret måste analyseras på mineralinnehåll och matchas med ett mineralfoder som balanserar förhållandet mellan Ca och P. Läs mer om mineraler här: http://www.grovfoder.se/2016/09/20/mineraler-till-hast-en-viktig-komponent-i-foderstaten/