Pages Navigation Menu

Världens viktigaste hästfoder

se se

Proteinrikt vallfoder till hästar som ska prestera

Proteinrikt vallfoder till hästar som ska prestera

Tidigt skördat vallfoder har ett högt energiinnehåll men även ofta ett högt råproteininnehåll, vilket kan resultera i ett överskott av protein i foderstaten. I den här studien fodrades 6 travhästar i träning med två grovfoderfoderstater som bestod av tidigt skördat gräsensilage med högt energiinnehåll (>11 MJ/kg torrsubstans (ts)). Det ena vallfodret hade ett högt råproteininnehåll (16,6 % = 125 g smältbart rp/kg ts) som resulterade i ett överskottsintag av protein och det andra (12,5 % = 86 g smältbart rp/kg ts) tillgodosåg ett rekommenderat intag av råprotein. Hästarna åt bara vallfodren kompletterade med mineraler och salt. Tre hästar började på högproteinfoderstaten och tre på den rekommenderade och sen bytte de så att alla hästarna testades på båda foderstaterna. På båda foderstaterna utfodrades hästarna i 3 veckor innan två arbetstest som utformats för att likna travlopp genomfördes. Det ena arbetstestet utfördes på rullmatta och det andra som ett simulerat travlopp på rundbana.

Före, under och efter arbetstesten kunde inga signifikanta skillnader uppmätas mellan foderstaterna i hjärt- och andningsfrekvens, mjölksyra i plasma och pH i blodet. Tabell 1 visar värden från direkt efter arbete och efter 15 minuters återhämtning.

Högproteinfoderstaten innebar ett överskott av grovfoderprotein; 160 % av behovet. Resultaten visar att hästarna kunde hantera överskottet under och efter de kortare intensiva arbetstesten som påminner om travlopp.

Text 4.1 tabell sve

Andra studier har visat på fördelar med ett högt råproteinintag från vallfoder för högpresterande hästar som positiva effekter på insulinfrisättning efter utfodring och högre koncentrationer av muskelglykogen och snabbare glykogeninlagring efter arbete. Därför är tidigt skördat vallfoder med högt energi- och proteininnehåll mycket intressant för högpresterande hästar.

Sara Muhonen, AgrD

Källa:
Connysson M, Muhonen S, Lindberg JE, Essén-Gustavsson B, Nyman G, Nostell K & Jansson A. 2006. Effects on exercise response, fluid and acid-base balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal (Suppl. 36), 648-653.